Wlodzislaw Duch, Tel. (56) 611 3267, więcej info - Google: W Duch
Tygodniowy plan zajęć 2021/22, zajęcia z minionego roku | konferencje i plany | lista wykładów | mój kalendarz .

Jeśli nie ma mnie w Katedrze Informatyki Stosowanej to jestem prawdopodobnie w Laboratorium Neurokognitywnym w ICNT (Bielany).

Semestr zimowy 2021/22

Kiedy 
Co 
Z kim 
Gdzie 
Poniedziałek
1100-1300
Konsultacje Zainteresowani Webex (po emailowym ustaleniu)
1500-1800
Seminaria: Katedra Informatyki Stosowanej, doktorskie, NeuroPOB Pracownicy i doktoranci + NeuroPOB Zwykle Webex
1800-2000
Selected topics in cognitive science and biomodelling | USOS Zajęcia ogólnouniwersyteckie Audytorium A.J./Webex
Wtorek
930-1100
Rada Dyscypliny NoKiM (raz w miesiącu) Członkowie Rady TEAMS
Środa
1500-1600
Wstęp do kognitywistyki: Wstęp do Kognitywistyki I | info w USOS | Moodle Kognitywistyka I rok Webex/Moodle, od grudnia Sala A.103
Czwartek
830-1000
Seminarium inżynierskie | Info w USOS Informatyka stosowana S1, rok IV, sem. 7, gr. 5 Mieszane: Sala?/Webex
1230-1400
Seminarium wydziałowe, czasami o 17:00 Wszyscy pracownicy WFAiIS S20/Teams lub Webex
Piątek
Neurocognitive Laboratory Lab members and PhD students ICNT
Sobota/NiedzielaCzas na myślenie i pisanie sprawozdańGdzie się da ...

Semestr letni 2022

Nieaktualne do lutego 2022, poniżej zajęcia z zeszłego roku


Kiedy 
Co 
Z kim 
Gdzie 
Poniedziałek
1200-1400
Konsultacje Doktoranci i studenci WEBEX (po ustaleniu mailowym)
1500-1800
Seminarium KIS + Laboratorium Neurokognitywnego/CD DAMSI Pracownicy KIS, CD-DAMSI, doktoranci Różne platformy
Wtorek
930-1100
Rada Dyscpliny "Nauki o komunikacji społecznej i mediach" Członkowie RD TEAMS/Moodle
1000-1200
The art of communication and popularization of science | Info w USOS Doctoral School of Exact and Natural Sciences Webex, 8, 15, 22.06
Środa
930-1100
Rady Instytutu Rada Naukowa WFAiIS TEAMS
1000-1200
Sem DAMSI CD DAMSI TEAMS?
1500-1600
Wstęp do kognitywistyki II | info w USOS | Moodle Kognitywistyka I rok Webex/Moodle
Czwartek
830-1000
Sztuczna Inteligencja | w USOS | Moodle Informatyka stosowana S1, sem.6 TEAMS/Moodle
1000-1200
Artificial Intelligence and the future of scientific thinking | USOS | Moodle Academia Copernicana ICNT A 3.16
1400-1530
Sem mgr s2, rok II, sem. 3 WEBEX/Moodle
Piątek
Rady ICM, PAU i inne Mój kalendarz
1000-1200
The art of communication and popularization of science | Info w USOS Doctoral School of Exact and Natural Sciences Webex, 11, 18.06
Sobota/NiedzielaCzas na myślenie i pisanie sprawozdańGdzie się da ...

Organizacja roku akademickiego | Harmonogram posiedzeń Rad IF | Rad WFAiIS | Moodle

Planowane konferencje | Konferencje na UMK | DBWorld Browsing | Wiki CFP for AI |

Zajęcia dydaktyczne: od 4/10 do 22/12/21, od 3/01 do 30/01/22, sesja 1-13/02, przerwa, sem letni: od 21/02 do 13/04/22, od 20/04 do 14/06/22 r. Egzaminy sesja letnia od 15/06 do 29/06/2022, wakacje do 30/09/22, sesja poprawkowa 1/09 do 14/09/22 Zaliczenia do 20.09.22 r. dni wolne w roku 2022: 6/01, 1-3/05, 20-21.05; 5, 16/06.