Projekty badawcze

Aktualne projekty badawcze   |   Archiwalne projekty badawcze

2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Działalność statutowa:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Gęsicki KrzysztofFotometria, spektroskopia, polarymetria i modelowanie gwiazdDziałalność statutowa
147
prof. dr hab. Goździewski KrzysztofDynamika i stabilność układów planetarnychDziałalność statutowa
143
prof. dr hab. Hanasz MichałFizyka i chemia ośrodka międzygwiazdowegoDziałalność statutowa
142
dr hab. Marecki AndrzejBadanie aktywnych jąder galaktyk – badania własne i współpraca w ramach VLBIDziałalność statutowa
131
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPoszukiwanie pozasłonecznych ukladów planetarnych.Działalność statutowa
146
prof. dr hab. Roukema BoudewijnTopologia wszechświataDziałalność statutowa
133
prof. dr hab. Szymczak MarianRadiowe badania materii międzygwiazdowej.Działalność statutowa
132
Granty:
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrChłodzenie i pułapkowanie polarnych molekuł - nowe narzędzie w badaniach fundamentalnych
(Mobilność Plus V)
Granty MNiSW
dr Wcisło PiotrSystem kriogeniczny do rozwijania nowych optycznych technologii kwantowych
(MNiSW, Duża infrastruktura badawcza)
Granty MNiSW
dr Wcisło PiotrAb initio calculations for molecular collisions at low temperatures - long-standing spectroscopic puzzle and planetary/astrophysical applications
(NAWA, POLONIUM)
Inny
dr inż. Erwiński KrystianOptymalne profilowanie prędkości dla maszyn z serwonapędami liniowymi i pasowymiDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1035-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie specjalnego urzadzenia badawczego pn. Polski Optyczny Zegar AtomowyDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
361-F
dr Bogusławska KatarzynaBreaking the curse of dimension in heavy-element chemistry
(Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship European Fellowship (IF-EF))
Grant europejski
dr hab. Derkowska-Zielińska BeataBrillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications
(COST Action CA16124 )
Grant europejski
dr hab. Marecki AndrzejAdvanced Radio Astronomy in Europe (RADIONET)
( H2020-EU.1.4.1.2. - Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest)
Grant europejski
RADIONET
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
dr hab. Zawada MichałOptical clocks with 1e-18 uncertainty
(EMPIR H2020)
Grant europejski
DMPB (OC18)
dr hab. Bartkiewicz AnnaBadanie środowiska wokół masywnych młodych gwiazd
(Opus 11)
Grant NCN
4155-A
dr Bogusławska KatarzynaNowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4110-F
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
prof. dr hab. Chruściński DariuszNiemarkowowska dynamika kwantowa
(Opus 9)
Grant NCN
4091-F
prof. dr hab. Chruściński DariuszOdwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej
(Opus 10)
Grant NCN
4119-F
prof. dr hab. Cichocki AndrzejW poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu
(Symfonia 4)
Grant NCN
4143-F
dr hab. Drozdowski WinicjuszNowy scyntylator półprzewodnikowy β-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)
(Beethoven 2)
Grant NCN
4220-F
dr hab. Grulkowski IreneuszOcena nowych metod diagnostycznych do wczesnego wykrywania nieprzeźroczystości w przypadku zaćmy
(Harmonia)
Grant NCN
4258-F
prof. dr hab. Hanasz MichałNowa generacja modeli dynamo napędzanego promieniowaniem kosmicznym
(Opus 10)
Grant NCN
4121-A
dr Karska AgataZnaczenie promieniowania w ultrafiolecie podczas wczesnych etapów powstawania gwiazd
(Sonata 11)
Grant NCN
4157-A
dr hab. Katarzyński KrzysztofAstrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC
(Harmonia 8)
Grant NCN
4176-A
dr hab. Katarzyński KrzysztofPolski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania
(Konkurs HARMONIA 8, Grant 2016/22/M/ST9/00583)
Grant NCN
4152-A
dr inż. Komar KatarzynaWidzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania
(Opus 12)
Grant NCN
4188-F
mgr Kosicki MaciejRezonanse w nieelastycznych zderzeniach SrF-Sr w reżymie niskich energii
(Preludium 14)
Grant NCN
4284-F
mgr inż. Kowzan GrzegorzDokładne i precyzyjne obliczenia kształtów linii widmowych tlenku węgla zaburzonego argonem oraz ich weryfikacja metodą niwelacji wpływu funkcji aparaturowej
(Preludium 11)
Grant NCN
4154-F
prof. dr hab. Krełowski JacekOsobliwe widma międzygwiazdowe
(Opus 9)
Grant NCN
4097-A
dr hab. Lisak DanielEfekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4112-F
dr hab. Lisak DanielJednowymiarowa spektroskopia częstotliwościowa
(Opus 9)
Grant NCN
4098-F
dr Maciejewski GracjanGorące jowisze na niekołowych orbitach: poszukiwanie dodatkowych planet i detekcja oddziaływań planeta-gwiazda
(OPUS 12)
Grant NCN
4187-A
prof. dr hab. Maćkowski SebastianZdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii
(Opus 14)
Grant NCN
4279-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4023-F
prof. dr hab. Maćkowski SebastianPrzestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki
(Opus 12)
Grant NCN
4175-F
dr Masłowski PiotrBadanie kształtów linii z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni
(OPUS 12)
Grant NCN
4201-F
prof. dr hab. Niedzielski AndrzejPlanety innych słońc
(Opus 10)
Grant NCN
4125-A
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
dr inż. Pawlak MichałBadanie właściwości termicznych supersieci AlAs/GaAs przy użyciu bezkontaktowej i nieniszczącej radiometrii w podczerwieni. Opracowanie nowej metodologii charakteryzacji termicznej supersieci
(Sonata 10)
Grant NCN
4126-F
mgr inż. Pawlak KonradBadanie sił lateralnych działających na komórki bakteryjne i biofilm z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników fizykochemicznych
(Preludium 12)
Grant NCN
4211-F
dr Pepłowski ŁukaszBadanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej - ważnego enzymu biotechnologicznego
(MINIATURA 2)
Grant NCN
4296-F
dr Piątkowski DawidAktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali
(Sonata Bis 7)
Grant NCN
4259-F
mgr Sędziak-Kacprowicz KarolinaInformacja kwantowa w dziedzinie czasu
(Preludium 12)
Grant NCN
4224-F
mgr Siudzińska KatarzynaEvolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels
(Etiuda 6)
Grant NCN
dr Śmiga SzymonRozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod
(SONATA 11 (DEC-2016/21/D/ST4/00903))
Grant NCN
4151-F
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
dr Słowik Karolina Grafenowe Plazmony Powierzchniowe dla Sterowalnej Kwantowej Elektrodynamiki
(Beethoven 2)
Grant NCN
4221-F
dr Słowikowska AgnieszkaBadanie spolaryzowanej składowej emisji promieniowania gwiazd neutronowych izolowanych oraz w małomasywnych rentgenowskich układach podwójnych w optycznym zakresie widma elektromagnetycznego
(Opus 13)
Grant NCN
4268-A
dr Tecmer Paweł Elucidating electronic structures and atomic and molecular properties across the actinide series
(POLONEZ 1 z Horizon 2020)
Grant NCN
4168-F
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
dr Wójtewicz SzymonBezdopplerowska spektroskopia nasyceniowa słabych molekularnych linii widmowych z odniesieniem do atomowych wzorców częstotliwości
(SONATA 13)
Grant NCN
4260-F
dr hab. Zawada MichałBadanie magicznych i zero-magicznych długości fali w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu
(Opus 13)
Grant NCN
4254-F
dr Zawadzka AnnaWielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaice
(Opus 13)
Grant NCN
4255-F
dr hab. Zieliński MichałKwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4115-F
dr hab. Żuchowski PiotrKontrolowane ultrazimne zderzenia i reakcje chemiczne atomów i molekuł ze złożoną strukturą
(Opus 13)
Grant NCN
4256-F
dr hab. Grulkowski IreneuszZałamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/09/18
dr Karska AgataLaboratorium Astrofizyki Molekularnej: obszary powstawania gwiazd w zewnętrznych częściach Galaktyki
(First TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
yy
dr Kolenderski PiotrApplications of single-photon technologies
(First Team)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/10/17
dr hab. Szkulmowski MaciejFreezEYE Tracker – superszybki system stabilizacji obrazu w obrazowaniu biomedycznym
(Team-Tech)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/16/16
dr hab. Zawada MichałA next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/29/17
prof. dr hab. Maćkowski SebastianKonstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych
(NCBR-TÜBİTAK (konkurs I))
Grant NCBiR
406-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
dr hab. Zawada MichałZegary optyczne o niepewności 10E-18
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
266-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
dr Wójtewicz SzymonOptyczna metrologia molekularnego wodoru
(Mobilność Plus V)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
n