O Wydziale

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

jest jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstał 1 września 1993 r. w wyniku podziału dotychczasowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W skład Wydziału wchodzą:

Centrum Astronomiczne mieści się w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach – miejscowości odległej od Torunia o 12 km. Instytut Fizyki oraz Katedra Informatyki Stosowanej znajdują się w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego przy ul. Grudziądzkiej 5/7, gdzie ulokowana jest też Biblioteka Instytutu Fizyki oraz Dziekanat. W tym samym gmachu mieści się najnowocześniejsze w Polsce Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Na Wydziale zatrudnionych jest 214 osób, z czego 132 nauczycieli akademickich, w tym 29 tytularnych profesorów oraz 91 doktorów habilitowanych i doktorów.
Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.


Adres: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń Tel: 056 611 3249 (Dziekanat), 056 611 3310 (Portier - łączy rozmowy), fax: 056 622 5397