Fizyka techniczna

studia stacjonarne 
stopnia w specjalnościach trwają wg programu k o ń c z ą   s i ę   u z y s k a n i e m
efektów kształcenia i tytułu
pierwszego
  • inżynieria systemów pomiarowych
7 semestrów ISP_s1 EKszFT1 inżyniera
drugiego
  • fizyka medyczna
  • opto- i mikro-elektronika
  • cyfrowe systemy automatyki
4 lub 3 semestry * FM4s2FM3s2
OM4s2OM3s2
CSA4s2, CSA3s2
EKszFT2 magistra inżyniera

* Studia na drugim stopniu rozpoczynają się w semestrze zimowym lub letnim. Trwają, odpowiednio, cztery lub trzy semestry. Wersja czterosemestralna przeznaczona jest dla kandydatów nieposiadających dyplomu inżynierskiego lecz licencjacki lub magisterski.  Dodatkowy, czwarty semestr pozwala na zdobycie umiejętności i kompetencji inżynierskich - umożliwia uzyskanie tytułu magister inżynier. Dla kandydatów po studiach inżynierskich, studia drugiego stopnia na fizyce technicznej trwają trzy semetry.

 

Opis kierunku (dlaczego warto)

Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie przez internetowy system rekrutacyjny IRK.

info@fizyka.umk.pl

Od lat studenci naszego Wydziału zajmują czołowe miejsca w kraju w zawodach robotów sumo