Tematyka badań

Astronomia:

 • astronomia gwiazdowa
 • poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym
 • fizyka i chemia ośrodka międzygwiazdowego
 • mechanika nieba
 • aktywne galaktyki
 • materia międzygwiazdowa
 • pulsary
 • topologia Wszechświata

Fizyka doświadczalna:

 • spektroskopia fazy gazowej,
 • radiospektroskopia materiałów i nanostruktur węglowych,
 • spektroskopia materiałów scyntylacyjnych, laserowych i elektroluminescencyjnych,
 • wzrost, spektroskopia i wyznaczanie własności optycznych mieszanych kryształów półprzewodnikowych,
 • własności cienkich warstw półprzewodnikowych, krzemu porowatego i polimerów,
 • tomografia optyczna,
 • spektroskopia luminescencyjna układów molekularnych w roztworach,
 • dynamika oddziaływań w uporządkowanych układach molekularnych,
 • procesy zderzeniowe elektronów z atomami,
 • termoluminescencja i metody datowania,
 • robotyka i systemy sterowania,
 • ultrazimne atomy i inżynieria stanów kwantowych.

Fizyka teoretyczna:

 • dynamika układów otwartych,
 • chaos klasyczny i kwantowy,
 • teoria nadprzewodnictwa,
 • korelacja w układach wieloelektronowych,
 • autojonizujące stany rezonansowe atomów i molekuł,
 • modelowanie dynamiki białek,
 • relatywistyczna teoria układów wieloelektronowych,
 • teoria zderzeń atomowo – molekularnych,
 • niskowymiarowe struktury półprzewodnikowe,
 • teoria procesów fotojonizacji, optyka kwantowa, optyka nieliniowa,
 • matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji.

Informatyka stosowana:

 • inteligencja obliczeniowa
 • kognitywistyka
 • informatyka stosowana w fizyce, chemii i biologii molekularnej
 • komputerowo wspomagana dydaktyka