Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3206
Nr pokoju:217
Email:ptarg@fizyka.umk.pl
Konsultacje:wtorek 13:00 - 14:00
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej
Stanowisko:profesor zwyczajny
Funkcja:kierownik Zespołu Zastosowań Metod Optycznych do Badań Strukturalnych
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~ptarg
ResearcherID: I-8563-2012
Google Scholar:4XMo4hIAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza:
  • Wykorzystanie metod nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badania obiektów zabytkowych
  • Prowadzący badania: prof. dr hab. Targowski Piotr
    Współpracownicy: dr inż. Marcin Sylwestrzak
    Opis: Przedmiotem zainteresowania Zespołu są nieinwazyjne lub mikroinwazyjne metody badań struktury i własności różnorodnych obiektów i materiałów (przede wszystkim dla potrzeb konserwacji zabytków): tomografia OCT wysokiej rozdzielczości i zintegrowana z nią spektroskopia emisyjna plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), rentgenowska analiza fluorescencyjna w wersji umożliwiającej mapowanie rozkładu pierwiastków na dużych powierzchniach (makroXRF) oraz elektroniczne modelowanie kształtu powierzchni obiektów. Uzyskiwane rezultaty są analizowane w ścisłej współpracy ze specjalistami z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Wyniki pozwalają na lepsze poznanie własności fizyko-chemicznych obiektu, w szczególności jego stanu zachowania i budowy. Dane służą precyzyjniejszemu planowaniu zabiegów konserwatorskich oraz mogą, w określonych przypadkach, być wykorzystane dla weryfikacji jego datowania i atrybucji oraz oceny wpływu oddziaływania warunków środowiska przechowywania.