Kalendarium


2006/2007 ministerstwo tworzy listę indykatywną (LI) projektów kluczowych PO IiŚ; z inicjatywy rektora A. Jamiołkowski projekt rozbudowy WFAiIS i utworzenie Centrum Optyki Kwantowej zostaje wpisany na listę
marzec 2007 w IF powstaje wstępna koncepcja Centrum
lipiec 2007 powstaje wstępny wniosek o finansowanie COK
wrzesień 2007 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji; ogłoszenie przetargu na wykonanie PFU i SW
luty 2008 uzyskanie PFU i SW
luty 2008 weryfikacja ministerialnej listy projektów kluczowych, dla COK przewidziano 25 870 000 zł
kwiecień 2008 ogłoszenie przetargu na projekt COK
maj 2008 rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac projektowych
sierpień 2008 powstaje makieta COK
listopad 2008 zakończenie prac nad projektem budowlanym
grudzień 2008 złożenie w ministerstwie ostatecznego wniosku o dofinansowanie projektu COK
luty 2009 uzyskanie pozwolenia na budowę
marzec 2009 ukończenie projektu wykonawczego
30-03-2009 podpisanie umowy pomiędzy UMK a OPI (instytucja wdrażająca) o finansowanie projektu COK
kwiecień 2009 ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
3-19 czerwiec 2009 roztrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych, została wybrana oferta firmy: Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A 02 - 673 Warszawa z ceną ofertową brutto: 10.830 844,88
25-06-2009 podpisanie umowy z wykonawcą
lipiec 2009 rozpoczęcie prac budowlanych
05-11-2009 wmurowanie Aktu Erekcyjnego
07-04-2010 uroczyste "zawieszenie wiechy"
20-12-2010 przekazanie budynku COK do użytkowania
30-09-2011 uroczyste otwarcie Centrum Optyki Kwantowej
"Fundusze Europejskie - dla rozwoju infrastruktury i środowiska" "Inwestujemy w waszą przyszłość"