Laboratoria COK


Laboratorium Optycznej Manipulacji I Detekcji Nanostruktur

- pracownia optycznej spektroskopii nanostruktur– S. Maćkowski
- pracownia mikroskopii sił atomowych– A. Balter
- pracownia laserowej mikrodyssekcji– S. Chwirot

Laboratorium Optycznej Charakteryzacji Materiałów
- pracownia luminescencji i spektroskopii optycznej - A. Wojtowicz, Cz. Koepke
- pracownia fotoakustyki i badań fototermicznych – F. Firszt
- pracownia spektroskopii pozytonowej– G. Karwasz

Laboratorium Spektroskopii Ultraszybkiej i Ultraczułej - R. S. Trawiński

Laboratorium Optycznego Obrazowania Medycznego - M. Wojtkowski

Laboratorium Fotoniki Kwantowej - D. Dziczek

Pracownia Modelowania Komputerowego - W. Nowak
- pracownia komputerowa i pracownia terminali graficznych

oraz

sala audytoryjna ok. 100 osób
dwie sale seminaryjne na ok. 40 i 30 osób

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju infrastruktury i środowiska" "Inwestujemy w waszą przyszłość"