International Workshop on

Atomic Interactions in Laser Fields

September 1-3, 1999 at Nicholas Copernicus University, Torun, Poland

 


Program of the FAMO '99 meeting

Friday, September 3, 1999:

15:00
Welcome and Opening Remarks:
Tomasz DOHNALIK, Chairman of FAMO Section of the Committee of Physics, Polish Academy of Sciences.
15:15 - 16:05
FAMO '99 invited talk by Aleksander BALTER, Torun, Poland:
Sonoluminescence - facts and hypotheses. [Abstract]
16:05 - 18:45
POSTER SESSION
18:45 - 19:00
Concluding Remarks and Closing of FAMO '99: T. DOHNALIK.

Information for Polish FAMO-colleagues:

Zgodnie z powyższym programem i wbrew wcześniejszym zapowiedziom tegoroczne Spotkanie FAMO '99 odbędzie się po południu, w piątek, dnia 3 września 1999 a nie jak pierwotnie planowano w piątek po południu i w sobotę przed południem.

Początek spotkania: godz. 15:00 w Sali XX Instytutu Fizyki UMK, Torun, ul. Grudziądzka 5.

Zgodnie z uwagami wielu PT Koleżanek i Kolegów uznaliśmy, że kontynuowanie Spotkania w sobotę, 4 września nie jest celowe. Jeśli jednak ktokolwiek z FAMOwców życzyłby sobie pozostać w Toruniu na sobotę, to z przyjemnością możemy zarezerwować noclegi na noce 3/4 i ewentualnie 4/5 września. Możemy także ułatwić w sobotę zwiedzanie Centrum Astronomii UMK w Piwnicach (radioteleskop 32-metrowy) lub zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu.