Włodzisław Duch

Plan książek o kognitywistyce

Niektóre rozdziały podczepione są pod ich tytuły. Niestety nie znajduje czasu na dokończenie pisania tych książek ... jak tak dalej pójdzie to pewnie nie uda mi się do emerytury znaleźć na to czasu.

Kognitywistyka III: Inteligencja Obliczeniowa

Bardzo wstępny spis chociaż mam już kilkaset stron tekstu ... głównie metody przydatne do modelowania funkcji mózgu i metody inspirowane przez te funkcje, pryzdatne w realizacji funkcji umysłów.
 • Sieci logiczne
 • Kwantyzacja wektorowa, rozpoznawanie wzorców i metody statystyczne; teoria estymacji i sieci probabilistyczne.
 • Estymacja gęstości prawdopodobieństwa
 • Modele stochastyczne:
 • Samoorganizujące się odwzorowanie topologiczne;
 • Teoria Adaptacyjnego Rezonansu (ART)

 • Modele koneksjonistyczne;
 • FSM - uniwersalny system neurorozmyty

 •  
 • Przykłady zastosowań;

 • Włodzisław Duch