Włodzisław Duch, notatki do wykładów wstępnych, według książki Fascynujący świat komputerów


Skąd się to wzięło?

Informatyka - nazwa powstała w 1968 roku, stosowana w Europie.
W USA computer science, czyli nauki komputerowe.
W Kanadzie computational science, nauki obliczeniowe

Informatyka zajmuje się całokształtem przechowywania, przesyłania, przetwarzania i interpretowania informacji.

Informatyka (computer science) = dział matematyki.
Nauki komputerowe (computational sciences) = działy nauki stosujące wyrafinowane metody komputerowe (np. chemia czy ekonomia komputerowa).
Nauki o informacji (information sciences) - zastosowania komputerów do zarządzania informacją.

Kto wynalazł komputer?

Źródła informatyki, wynalazki i odkrycia

-500

Mechanizacja obliczeń
Pierwsze liczydła w Egipcie
Początki: arytmetyka, rzymskie kamyczki calculi, stąd “kalkulacja, kalkulator”.
Zapis pozycyjny i cyfry rzymskie.
Liczydła, abacus, typowe liczydło w Europie ok. 1300 roku.

Algorytm: od nazwiska arabskiego matematyka Al Chwarazmi (820 r)
Programy komputerowe = algorytmy zapisane w symboliczny sposób.

-100, +200

Zapis pozycyjny i cyfry rzymskie.
Automaty Herona, około 100 roku n.e.
W okresie Renesansu androidy: marionetki, np. Rysownik, Skryba, Muzyk, Pisarz ... braci Jaquet-Droz,

200 Liczydła sau-pan w Chinach i soro-ban w Japonii
1274 Ramon Lull, kataloński franciszkanin, filozof i teolog,
Ars magna generalis et ultimata - symboliczny język filozofii - początki języków algorytmicznych, urządzenie do "dowodzenia prawd" za pomocą diagramów logicznych.

1614

Kostki (tabliczki) Napiera były prawdopodobnie pierwszą mechniczną pomocą pozwalającą dodawać i odejmować zamiast mnożyć i dzielić. Napier odkrył też logarytmy i system dwójkowy (przed Leibnizem).


Urządzenia analogowe - np. suwak, i cyfrowe, np. liczydło. Komputery analogowe nadal (1999) są w użyciu, np. w wojsku.
1622 Suwak logarytmiczny opracowany w Anglii przez Williama Oughtreda
1624 Czterodziałaniowy kalkulator-zegar skonstruowany w Heidelbergu przez Wilhelma Schickarda
1633 Athanasius Kircher, pierwszy podręcznik do szyfrowania informacji. Powstaje kryptologia.
1642    Blaise Pascal buduje Pascalinę, maszynę do dodawania.

"Nie jest bowiem rzeczą godną wykształconego człowieka, by tracić godziny pracując jak niewolnik nad obliczeniami, które wykonać mógłby każdy, gdyby użyto w tym celu maszyny".
1666 S. Morland buduje sumator mechaniczny
1673 Gottfried Leibniz, 1646-1716, buduje czterodziałaniową maszynę liczącą, którą Piotr wielki podarował cesarzowi Chin.
Odkrywa układ dwójkowy (pod wpływem Ying-Yang), marzy o "liczeniu zamiast filozofowania".
1726 A. Braun, ulepszenie sumatory Morlanda, używane jeszcze do niedawna
1805 Józef-Maria Jacquard stosuje karty perforowane do sterowania warsztatem tkackim
1822

Początek projektu "maszyny różnicowej", do obliczeń tablic matematycznych, Charles Babbage, Cambridge
Zrealizowany w pełni dopiero w 1992 roku, w muzeum techniki w Science Museum, South Kensington, Londyn
1833-1871

Projekty "maszyny analitycznej" Charlesa Babbage.

Maszyna analityczna, programowana, napędzana ... energią pary! Licząca lokomotywa.
Miała trzy części, “skład”, "młyn" i "mechanizm sekwencyjny".

Opis pochodzi od Lady Ady Lovelace, córki Lorda Byrona.

1854 Rachunek logiczny: Leibnitz, Euler, Morgan; George Boole, “Badanie praw myślenia”.
1855 Prototyp maszyny różnicowej zbudowany w oparciu o projekt Babbage'a przez Georga i Edwarda Scheutz w Sztokholmie
1884 Karty perforowane Hermanna Hollerith
1886 William Burroughs buduje pierwszy powszechnie sprzedawany mechaniczny sumator
1889 Patent Holleritha na maszynę do tabulacji; rok później Hollerith buduje elektromechaniczną maszynę do tabulacji użytej do opracowania danych ze spisu powszechnego

Wiek XX

1903 Nicola Tesla patentuje elektryczne bramki logiczne
1904

John Fleming wynalazł lampę radiową (diodę).
1910-20 Podstawy matematyki, rachunek zdań – B. Russel, A. Whithead.
1923 Słowo "robot" pojawia się w książce Karola Capka, “R.U.R. - Uniwersalne Roboty Rossuma”
1924 Z przekształcenia działającej od 1911 roku firmy "Computer Tabulating Company" powstaje IBM, International Business Machines
1925 Vannevar Bush buduje na MIT kalkulator analogowy
1926 Almanach nautyczny i obliczenia astronomiczne:
W 1714 roku z powodu błędów w nawigacji nastąpiła katastrofa floty brytyjskiej; ustanowiono nagrodę 20.000 funtów za sposób określania położenia na morzu. Część nagrody dostali Tobias Mayer i Leonard Euler, opracowali tablice położenia księżyca, potem Królewskie Obserwatorium wydało Almanach Nautyczny.
Leslie Comrie – z powodu działań wojennych wzrosło zapotrzebowanie na dokładne określanie położenia, zmechanizowanie obliczeń Almanachu, od 1926 roku
Pierwsze centra obliczeń astronomicznych.
1928 Vladimir Zworkin, rosyjski imigrant w USA, wynalazł kineskop
1931
Budowa arytmometru ósemkowego.
Początek projektu Z1 komputera na przekaźnikach zbudowanego przez  Konrada Zuse, zerowa generacja komputerów Z1-Z3.
Budowane od 1933 r, projekt budowy komputera opartego na lampach nie został sfinansowany przez Hitlera.
1936
Alan Turing opisał teoretyczne podstawy procesu obliczania (maszynę Turinga), twórca teorii automatów.
W informatyce "automat Turinga" jest teoretycznym modelem komputera.

Z jego inspiracji powstał Collossus (1944) – komputer zbudowany do deszyfracji kodu Enigmy.
ACE – uniwersalny komputer, 1950, zbudowany przy jego udziale.

1937 Pierwszy kalkulator działający w systemie dwójkowym Georga Stibitz, Bell Laboratories
1939 Powstaje firma Hewlett-Packard
1940 Stibitz w Bell Labs demonstruje bardziej złożony Complex Number Calculator i używa go zdalnie przy pomocy teleksu na odległość kilkuset km
1941 A. Turing i M. Newman budują w Anglii deszyfrujący komputer Colossus; Konrad Zuse konstruuje Z3, pierwszy programowalny komputer na przekaźnikach
1942

John Atanasoff i komputer ABC zbudowany w latach 1937-42
Atanasoff-Berry Computer, lampy próżniowe, kondensatory pamięci
1943 Projekt Manhattan i dalsze zapotrzebowanie na obliczenia dla celów wojskowych - wykonywali je głównie fizycy teoretyczni i jądrowi.

Howard Aiken i Mark I Computer: sierpień 1943 r, "elektroniczny mózg" oddany do użytku Marynarce Wojennej w 1944.
16 m dł, 2.5 m wys, 750 tyś. części
Dzielenie w 12 sekund.
Konstrukcja elektromechaniczna,
Dane: dziurkowana papierowa taśma;
Brak pamięci, program = zmiana połączenia kabli.
1944
W Anglii zbudowano komputer deszyfrujący Colossus M II.
Grace Hooper, pózniejszy komandor Marynarki Wojennej, zostaje pierwszą programistką.
1945

J. von Neumann opisuje ideę "maszyny z Princeton" czyli uniwersalnej konstrukcji komputera używanej do dziś.
Kluczowa idea von Neumanna: program i dane przechowywane w pamięci komputera. Do tej pory wszystkie popularne komputery to "maszyny von Neumanna".
Plankalkül, pierwszy język programowania przedstawiony przez Konrada Zuse.
Pierwsze zastosowania: przewidywanie pogody.
1946 Rozpoczęto pracę nad komputerem działającym w czasie rzeczywistym o nazwie Binac (Binary Automatic Computer), który ukończono w 1949 roku.

Powstał ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), pierwszy komputer na 18000 lampach i tysiącach przekaźników, działał w systemie dziesiętnym.
Jego główni konstruktorzy J. Mauchly i J. Eckert z University of Pennsylvania tworzą firmę Univac (od: Universal Automatic Computer).
30 ton, 175 kilowatów mocy, 7 na 13 metrów.
Obliczanie tablic zasięgu pocisków dla artylerii, praca nad programem budowy bomby wodorowej.
5000 dodawań, 350 mnożeń lub 40 dzieleń/sek - "szybciej niż myśl".
1947
Powstaje tranzystor ostrzowy, wynalazcami są J. Bardeen, W.H. Brattain i W. Shockley. Aiken kończy Mark II Computer
1948 W oparciu o ideę von Neumanna powstaje EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), pod kierownictwem Maurice Wilkesa w Cambridge w Anglii.
IBM 604 jest pierwszym komercyjnie sprzedawanym kalkulatorem elektronicznym i buduje lampowy komputer SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator)
1949 EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), komputer uniwersalny oparty o pomysł von Neumanna, współpracuje z pierwszymi dyskami magnetycznymi;
W. Shockley wynalazł tranzystor warstwowy J. Forrester wynalazł pamięć ferrytową stosowaną w komputerach do lat 70-tych.
Maurice Wilkes, EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer, Cambrige, Anglia

Claude Shannon publikuje podstawy teorii informacji i buduje komputer szachowy.

McCulloch i Pitts, model sieci nerwowej jako układu logicznego, 1949

Norbert Wiener 1949, Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie

1950 Uniwersalny komputer ACE zbudowany według projektu A. Turinga.
Maurice Wilkes wprowadza język programowania(asembler) dla komputera EDSAC
1951


UNIVAC, pierwszy komercyjnie sprzedawany komputer (Mauchly i Eckert),
używał taśm magnetycznych,
zainstalowano go w Biurze Spisu Powszechnego w USA;
odbyła się pierwsza konferencja na temat komputerów;
Opatentowano pamięć ferrytową, używaną do połowy lat 70. Powstaje Texas Instruments.

1952 IBM Model 701, pierwszy komercyjnie sprzedawany (od 1953 roku) komputer IBM, przewiduje zwycięstwo Eisenhowera w wyborach prezydenckich. Prasa zachwyca się możliwościami komputerów.
Grace Hooper opracowuje pierwszy kompilator.
W Niemczech powstaje Nixdorf Computer.
1953 Burroughs Corp. instaluje swój komputer UDEC  na uniwersytecie;
IBM wprowadza taśmy magnetyczne jako standardowe nośniki pamięci.
1954 IBM 704, pierwszy komputer z systemem operacyjnym;
powstaje FORTRAN, jeden z pierwszych języków programowania wysokiego rzędu.

Druga generacja

1956 Pierwsza konferencja na temat sztucznej inteligencji.
1957 Powstaje DEC, Digital Equipment Corporation i CDC, Control Data Corporation;
IBM wprowadza tranzystorowy kalkulator IBM 608.
Powstaje wydział sztucznej inteligencji na MIT.
1958 Atlas, angielski komputer zbudowany na Uniwersytecie Manchesteru, wyposażony został w pamięć wirtualną;
powstaje druga generacja komputerów: CDC 1604, konstrukcji Seymura Craya, w pełni na tranzystorach;
japońska firma NEC buduje pierwsze komputery;
F. Rosenblatt buduje perceptron (jedną z pierwszych sieci neuronowych).
1959
Jack Kilby z Texas Instruments (nagroda Nobla z fizyki, 2000) oraz Robert Noyce z Fairchild Semiconductors - pierwsze obwody scalone;
COBOL, język programowania dla potrzeb biznesu;
sprzedano pierwszy program komputerowy.
1960
Minikomputer DEC PDP-1 opracowany przez B. Curleya, z klawiaturą i monitorem;
wprowadzono CDC 1604, komercyjny komputer firmy CDC dla obliczeń naukowych.
1961 Pierwsze wielozadaniowe systemy komputerowe, IBM 709 i Stretch, używające 8-bitowych jednostek - bajtów.
1962 Pierwsza gra wideo!

IBM sprzedaje napędy dysków magnetycznych pozwalających na wymianę nośnika; zyski ze sprzedaży komputerów IBM przekraczają miliard dolarów.
1963 PDP-5, pierwszy minikomputer; powstają pierwsze graficzne terminale i pióra świetlne do projektowania graficznego.
1964 Komputery trzeciej generacji na obwodach scalonych - rodzinę IBM 360 (pierwsze komputery tej rodziny zaczęto sprzedawać w 1965 roku);
S. Cray opracowuje CDC-6000 i CDC-6600, przez kilka lat najpotężniejszy komputer używający 60-bitowych słów i wykonujący kilka operacji jednocześnie;
pierwsze tabliczki graficzne, Rand Corporation;

Wynaleziono mysz, ale moc komputerów była jeszcze długo za mała by je używać
BASIC, prosty język komputerowy ogólnego użytku.
1965
Udane minikomputery PDP-8 firmy DEC, na tranzystorach;
na Uniwersytecie w Pensylwanii obroniono pierwszy doktorat z informatyki.
Lotfi Zadeh (Berkley) – logika rozmyta (fuzzy logic), zamiast tak/nie wielostopniowe odpowiedzi "trochę tak, zdecydowanie tak", stopień przynależności.
1980- Zdzisław Pawlak (Warszawa) – zbiory przybliżone (rough sets)
1966 Texas Instruments opracowuje pierwszy przenośny kalkulator na tranzystorach.
1967 DEC PDP-10, kolejny udany minikomputer firmy DEC.
1968
Powstał Intel (Integrated electronics), największy producent mikroprocesorów.
Pierwsza sieć komputerowa do celów wojskowych (DARPA).
1969 Powstają pierwsze półprzewodnikowe pamięci RAM - kości 1 KB Intela - powoli wypierające pamięci ferrytowe;
zbudowano pierwszy 16-bitowy minikomputer (Data General Corporation).
1970 Popularny 16-bitowy minikomputer DEC PDP-11/20;

Intel wprowadza pamięci DRAM;
pokazano pierwsze dyskietki;
odbył się pierwszy turniej szachów komputerowych;
powstał system operacyjny Unix (Bell Labs).
1971 Powstała czwarta generacja komputerów na LSI i VLSI – rodzina komputerów IBM 370; do ładowania systemu operacyjnego w komputerach IBM zastosowano 8-calowe dyskietki;
powstał mikroprocesor Intel 4004, wynaleziony przez Teda Hoffa z firmy Intel (około 2300 tranzystorów, częstość zegara 0,1 MHz);
opracowano pierwszy procesor tekstów (firma Wang);
powstał Pascal, jeden z najpopularniejszych języków programowania.
1972
Powstaje Cray Research, firma opracowująca pierwsze superkomputery;
zbudowano mikroprocesor 8-bitowy Intel 8008;
powstały pierwsze kalkulatory kieszonkowe firmy Hewlett-Packard.
1973
Xerox opracowuje eksperymentalny komputer PC z kartą Ethernet, myszą i graficznym interfejsem użytkownika.
Twarde dyski magnetyczne IBM 3340 "Winchester", podobne do używanych obecnie, wprowadzone przez IBM; powstaje standard sieci komputerowych Ethernet.
1974 Popularne mikroprocesory Intel 8080 i Motorola 6800
pojawiają się w sprzedaży; powstają pierwsze mikrokomputery do składania, Mark-8 i Altair 8800;
powstaje CP/M, pierwszy system operacyjny dla procesorów Intela oraz język programowania C.
1975
Pierwszy klub użytkowników komputerów domowych i pierwszy sklep komputerowy powstaje w USA,
komputery Altair w sprzedaży,
powstają nowe bardzo tanie mikroprocesory firmy MOS Technology;
Bill Gates i Paul Allen zakładają Microsoft.

Ostatnie ćwierćwiecze

1976 Seymur Cray buduje superkomputer wektorowy Cray-1;
Steve Jobs i Steve Wozniak zakładają Apple Computers, powstaje Apple I;
powstaje mikrokomputer Altair 680 na procesorze Motorola 6800;
Gould i Perkin-Elmer wprowadzają superminikomputery;
udany mikroprocesor Zilog Z80;
firma iCOM sprzedaje napęd do 8-calowych dyskietek
Shugart wprowadza napęd 5.25 cala.
1977 Microsoft otwiera swój sklep w Albuquerqe.
Apple buduje pierwszy udany mikrokomputer Apple II;
Apple, Commodore i Tandy - masowa sprzedaż mikrokomputerów z monitorami
DEC VAX 11/780 pierwszy 32-bitowy supermini.
1978 programy VisiCalc (arkusz kalkulacyjny) i WordStar rozpoczynają erę oprogramowania użytkowego;
bardzo popularny 16-bitowy mikroprocesor Intel 8086;
Atari reklamuje komputery domowe Atari 400/800;
pierwsze drukarki mozaikowe;
Texas Instruments sprzedaje zabawki z syntezą głosu.
W USA jest już ponad pół miliona komputerów, powstaje pierwsza sieć informacyjna SPRINT i sieć amatorska BBS; obroty Microsoft osiągają milion USD
1979 Powstają sieci komputerowych usług informacyjnych CompuServe i The Source;
IBM wprowadza wierszową drukarkę laserową IBM 3800;
pierwsze telefony komórkowe.
1980
Osborne I Personal Business Computers, przenośny komputer o wadze 12 kg na procesorach Z80;
Apollo buduje stacje robocze na procesorach Motoroli 68000;
Microsoft wprowadza system operacyjny Xenix OS (wersja Unixa) na komputery z procesorami Intela, Motoroli, Z80, oraz minikomputery PDP-11.
Liczba komputerów w USA przekracza milion;
1981
Rozpoczęła się era komputerów osobistych dzięki wprowadzeniu IBM PC na procesorach Intel 8088. powstaje Silicon Graphics Incorporated;
powstaje standard modemów Hayesa do komunikacji lączami telefonicznymi;
Microsoft wprowadza system operacyjny MS-DOS.
1982 Cray XMP, wieloprocesorowy, wektory superkomputer
Powstaje Sun Microsystems i Compaq Computers;
Commodore wprowadza komputer domowy C64;
Toshiba pokazuje pierwszy komputer z ekranem LCD;
Epson demonstruje HX-20, komputer rozmiarów notebooka, z pełną klawiaturą, wbudowaną drukarką i ekranem LCD;
Sharp wprowadza notes-komputer PC-1500;
Compaq pokazuje przenośny komputer klasy IBM-PC;
Intel wprowadza mikroprocesor 80286;
Sony wprowadza dyskietki 3.5 cala;
Microsoft udziela 50 wytwórcom licencji na system operacyjny MS-DOS dla komputerów typu IBM-PC;
Lotus demonstruje arkusz kalkulacyjny 1-2-3;
obroty Apple Computers przekraczają miliard dolarów.
1983 Superkomputery Cray 2 i NEC SX-2 osiągają szybkość miliarda operacji na sekundę;
IBM produkuje PC-XT z dyskietką, twardym dyskiem 10 MB i 128 KB RAM;
sprzedaż mikrokomputerów Commodore VIC-20 oraz Apple II przekracza milion sztuk;
jest już ponad 10 milionów komputerów w USA;
wstępna wersja Microsoft Windows nie robi większej kariery (wersja 1.0 z 1985 roku również);
powstaje język programowania C++ (Bjarne Stroustrup).
1984 Pojawia się Apple Macintosh i IBM AT, dwie linie komputerów kontynuowane przez wiele lat;
IBM wprowadza komputer przenośny i IBM Jr, obydwa niezbyt udane; IBM wprowadza standard grafiki EGA;
Sony i Philips pokazują pierwszy CD-ROM;
Silicon Graphics sprzedaje graficzne stacje robocze;
Seiko pokazuje komputer w zegarku.
1985 IBM wprowadza nową rodzinę 3090 komputerów centralnych;
powstają udane komputery Atari 520 ST i Commodore Amiga 1000;
pierwsze 32-bitowe procesory Intel 80386, 16 MHz;
pierwsze programy typu DTP;
1986 HP wprowadza pierwsze komputery z procesorami RISC;
powstają komputery osobiste z procesorami 32-bitowymi (Intel 80386); nieudany start komputerów IBM-RT na 32-bitowych procesorach RISC;
w sprzedaży pojawiają się CD-ROMy;
powstaje WordPerfect Corporation;
jest już ponad 30 milionów komputerów w USA.
1987 Seria komputerów osobistych IBM PS/2 (ponad milion sprzedano w pierwszym roku) z architekturą szyny MCA (nie przyjęła się);
udane komputery Apple Macintosh II, Commodore Amiga 500 i Amiga 2000;
IBM wprowadza standard grafiki VGA a wkrótce potem standard 8514, który rozwinął się w superVGA;
IBM i Microsoft anonsują system operacyjny OS/2;
Microsoft sprzedaje Windows 2.0;
Apple dołącza do Macintoshy program hipertekstowy;
Microsoft Bookshelf - szeroko sprzedawany CD-ROM;
AdLib sprzedaje karty muzyczne z syntezą FM do komputerów osobistych;
Sun - pierwsze stacje robocze na procesorach SPARC;
DEC - minikomputery microVAX 3500 i 3600;
superkomputery serii ETA-10 i Cray-2S;
obroty Compaqa przekraczają miliard dolarów.
1988 IBM wprowadza nową rodzinę minikomputerów AS/400 i wersje ES/3090 S komputerów centralnych;
graficzne stacje robocze firm Apollo, Ardent i Stellar;
Next demonstruje rewolucyjną graficzną stację roboczą z wbudowanym dyskiem magnetooptycznym;
przyjęto standard magistrali EISA (niezbyt popularny);
Motorola rozpoczyna produkcje rodziny mikroprocesorów RISC 88000;
obroty firmy Sun przekraczają miliard dolarów;
superkomputery Cray Y-MP, ponad 20 milionów dolarów.
1989 Intel wprowadza mikroprocesory 80486 z częstościami 25 MHz oraz RISC i860, ponad milion tranzystorów;
DEC produkuje stacje robocze DECstation 3100 na procesorach firmy MIPS;
Sun demonstruje popularne stacje robocze SPARCstation 1;
Apple sprzedaje przenośne komputery typu Macintosh;
liczba komputerów na świecie przekracza 100 milionów.
1990 Rozpowszechniają się laptopy; drukarki laserowe Hewletta-Packarda LaserJet IIp kosztują poniżej 1000 $;
IBM - udane stacje robocze rodziny RISC Station 6000;
Sun sprzedaje stacje Sun SPARCstation 2;
Toshiba - laptop SPARC LT na mikroprocesorze SPARC;
Motorola wprowadza szybkie mikroprocesory 68040;
IBM wprowadza komputery centralne System 390;
Intel robi superkomputer na 512 procesorach RISC i860;
Microsoft wprowadza swoją pierwszą udaną wersję graficznego systemu operacyjnego, MS-Windows 3.0; obroty Microsoft przekraczają miliard dolarów;
pierwszy w pełni optyczny procesor (Bell Labs).
1991 Masowo pojawiają się komputery typu notebook;
tanieją napędy CD-ROM;
technologia "floptical" dyskietek 20 MB (nie zdobyła popularności);
Intel wprowadza tani procesor 80486SX;
Apple - doskonały system operacyjny (System 7) dla komputerów Macintosh;
Microsoft wprowadza dużo gorszy system, MS-DOS 5, odnosząc wielki sukces;
Apple i Microsoft podpisują porozumienie współpracy nad nowymi, graficznie i obiektowo zorientowanymi, systemami operacyjnymi; Microsoft - plany pracy nad Windows NT;
pierwsze komputery bez klawiatur (rozpoznające pismo ręczne) z systemem operacyjnym PowerPoint;
bardzo wydajne stacje robocze HP RISC 9000 Series 700 wprowadza Hewlett-Packard;
DEC demonstruje szybki procesor Alpha;
duże firmy komputerowe (IBM, DEC, Compaq, Lotus, Unisys) po raz pierwszy od powstania przynoszą straty.
1992 Sun wprowadza udaną rodzinę stacji SPARCstation 10;
DEC - rodzina stacji roboczych na bardzo szybkich mikroprocesorach RISC Alpha;
technologie multimedialne zapowiada standard wideo Apple QuickTime;
16-bitowe karty muzyczne zdobywają popularność;
Microsoft wprowadza Windows 3.1 a następnie Windows for Workgroups i sprzedaje 10 milionów egzemplarzy w ciągu roku;
IBM wprowadza OS/2 v. 2.0 i sprzedaje milion egzemplarzy;
wojna cenowa na rynku komputerów osobistych doprowadza do znacznej obniżki cen;
IBM odnotowuje straty 5 miliardów dolarów.
1993 Pierwsze komputery z procesorami Intel Pentium 60 MHz;
Motorola produkuje procesory PowerPC będące podstawą nowej generacji komputerów osobistych firm IBM i Apple;
IBM znacznie rozszerza rodzinę stacji roboczych R/6000;
komputery Newton klasy PDA (osobisty asystent cyfrowy) wprowadza firma Apple;
Microsoft ogłasza plany standardów automatycznej konfiguracji sprzętu komputerowego (plug and play);
powstają sieciowe systemy operacyjne: Novell NetWare 4 oraz Windows NT;
powstaje oprogramowanie umożliwiające integrację prac biurowych Lotus Notes;
Microsoft Encarta, mulitmedialna encyklopedia CD-ROM;
Apple sprzedała ponad 10 milionów komputerów Macintosh;
IBM ogłasza straty 8 miliardów dolarów.
Powstaje Mosaic, pierwsza przeglądarka WWW
1994 Procesory Intel OverDrive z podwojoną (DX2) i potrojoną (DX4) częstością oraz ich klony zdobywają rynek;
Pentium osiąga 100 MHz;
Apple oraz IBM mają nadzieję na przezwyciężenie dominacji Intela sprzedając komputery osobiste z procesorami PowerPC 601 i 604; pojawiają się też inne mikroprocesory z rodziny PowerPC;
mikroprocesory DEC Alpha z częstościami do 300 MHz pojawiają się w masowej produkcji;
ceny CD-ROMów o poczwórnej szybkości spadają poniżej 1000 dolarów; pojawiają się ulepszone standardy odtwarzania cyfrowego wideo;
Seagate demonstruje dysk i sprzęg przesyłający dane z szybkością 100 MB/sekundę;
Iomega Corp. - napęd Zip, 100 MB dyskietek 3.5 cala;
Number Nine wprowadza 128-bitowe karty graficzne;
Microsoft wprowadza Windows NT 3.5,
IBM system OS/2 Warp 3.
Pojawia się WWW i Netscape – udane przeglądarki WWW
1995 Java – nowy język programowania WWW zyskuje ogromną popularność
Superkomputery o szybkości biliona operacji na sekundę;
mikroprocesory zwiększają częstości zegarów: Pentium Intela do 133 MHz, zapowiadane są serwery na procesorach Pentium Pro do 200 MHz; Power PC 604 działa z częstością 133 MHz; procesory Alpha firmy DEC działają z częstościami 333 MHz, Ultra Sparc 200 MHz; zapowiadane są bardzo wydajne stacje Sun Ultra;
Windows 95, okropnie przereklamowany system Microsoft.

Ostatnie lata

1996
Pentium MMX dla zastosowań multimedialnych
Pojawiają się cyfrowe aparaty fotograficzne i cyfrowe kamkodery w standardzie DV
Windows CE rozpowszechnia się w palmtopach
Najszybszy komputer: CP-PACS/2048 / 2048, Hitachi/Tsukuba Univ, 0.37 Teraflopa.
1997 Pentium II (Klamath), 233-300 MHz, 7.5 mln. tranzyst. 20-50% szybszy od PentiumPro 200, dwie szyny danych
AGP – Advanced Graphics Processor
Pierwsze szyny 100 MHz w komputerach IBM-PC
Procesory Alpha 21164 z częstością 600 MHz
Pierwsze urządzenia DVD
Najszybszy komputer: ASCI Red / 9152 Intel, osiąga 1.3 Tflopa.
1998 Windows 98 – ostatni z tej serii ?
Pentium II do 450 MHz, Pentium II w notebookach, procesory PII Xenon do stacji roboczych i Celeron do sprzętu domowego.
PowerPC3, 64 bity, 200 MHz,
iMac – udane komputery Apple
UltraSparc III 600 MHz, skalowalne systemy, pamięć L2 do 8 MB
JavaChip (Sun), Java 701, 200 MHz
1999 Intel Dixon or Pentium II Enhanced, 333-400 MHz dla notebooków;
Intel Coopermine 600-800 MHz, miedziane ścieżki;
Intel Celeron 300-466 MHz;
Pentium III czyli II + SSE (zastępujący MMX), 400-650 MHz;
eksperymentalne procesory Intela i AMD powyżej 1 GHz;
AMD Athlon 650 najszybszym procesorem jesienią 1999
Windows 2000
Najszybszy komputer: ASCI Red / 9632 Intel, osiąga 2.4 Tflopa.
2000 Procesory z zegarem powyżej 1 GHz w komputerach;
Procesor Itanium firm Intel+HP, zupełnie nowa architektura IA-64, EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing), dla serwerów;
Pentium IV, następca P6, nowa architektura, od 1.4 GHz;
procesory Crusoe firmy Transmeta ...
Windows ME i pierwsze wersje 64-bitowych systemów Windows.
Najszybszy komputer: ASCI White SP Power3 375 MHz / 8192 proc, osiąga 4.9 Tflopa.
2001 Tulatin, czyli Pentium III w technologii 0.13 mikrona, od 1.26 GHz.
Pentium 4 powyżej 2 GHz i 400MHz FSB + i850 chipset
Celerony i Athlony AMD powyżej 1 GHz.
Nagrywarki DVD-ROM i DVD-RW pojawiają się na rynku.
Zabawy z komputerami kwantowymi zaczynają być intresujące.
ASCI White SP Power3 375 MHz / 8192 proc, osiąga 7.2 Tflopa.
2002 Pentium 4 powyżej 3 GHz i 800MHz FSB
Technologia 90 nanometrów w zapowiedziach, notebooki z P4 powyżej 2GHz.
Pierwszy komercyjny "noszony" komputer;
sieci bezprzewodowe WiFi stają się powszechne, dostępne są w kawiarniach i na lotniskach.
Dyski >100 GB;
Najszybszy komputer: Earth-Simulator / 5120 NEC SX6 osiąga 35.9 Teraflopów.
2003 Pentium Centrino do notebooków, szybkie procesory oszczędzające energię, z bezprzewodową łącznością w standardzie WiFi (811b);
64-bitowe procesory AMD Opteron, oraz Itanium-2 Intela do serwerów, oraz AMD Athlon64 FX and Intel's Pentium 4 Extreme Edition do PC.
Pojedyncze dyski > 200 GB
2004 Standard kina domowego WMV Microsoft, wymaga 3GHz, 512 MB RAM i ekranu 1920 x 1440.
64-bitowe procesory AMD i Intela do PC.
Technologia 90 nanometrów w procesorach Intela 4 E i AMD.
Najszybszy komputer: NEC SX6 z 512 procesorami osiąga 65 Teraflopów, IBM Blue Gene 70.7 Teraflopa, 16K podwójnych (dual core) procesorów.
2005 Najszybszy komputer: IBM Blue Gene 140 Teraflopów.
Pierwszy humanoidalny robot domowy Wakamaru w sprzedaży
DARPA Challange, przejazd 100 mil przez pustynie autonomicznego pojazdu, ukończyło 5 samochodów.
Pojawiają się projekty symulacji całego mózgu.
2007 DARPA Challange, przejazd przez miasto autonomicznego pojazdu, ukończyło 7 samochodów.
2008 Najszybszy komputer: IBM Roadrunner, 1.7 Petaflopa = 1.7 mln mld op/sek; lista superkomputerów;
systemy gridowe wirtualnych, niejednorodnych komputerów zyskują dużą popularność.
2009 Inicjatywy "cloud computing", czyli modelu usług komputerowych opartych na rozproszonych systemach.

 


Generacje komputerów

Zerowa generacja: komputery na przekaźnikach

Pierwsza generacja: komputery na lampach radiowych, 1945-59

Druga generacja: komputery na tranzystorach, 1959 -64
1959 - obwód scalony: Jack Kilby, Texas Instruments,
Robert Noyce, Fairchild Semiconductors.

Trzecia generacja: układy scalone, 1965-70, seria IBM 360
1965 - pierwszy minikomputer (DEC PDP)
1968 - powstał Intel, obecnie największy producent mikroprocesorów
1969 - pamięci półprzewodnikowe

Czwarta generacja: układy scalone VLSI, od 1971

1971 - mikroprocesor wynaleziony przez Teda Hoffa z firmy Intel
1976 - firma Apple i pierwsze udane mikrokomputery
1981 - era komputerów osobistych: pierwszy IBM PC

Piąta generacja: sztuczna inteligencja

Szósta generacja: nowe architektury, neurokomputery, biokomputery, obliczenia przy pomocy DNA, komputery kwantowe.Włodzisław Duch, notatki do wykładów wstępnych, według książki Fascynujący świat komputerów