Studium Politechniczne -> Kadra Naukowa

Kierownik


dr hab. inż. Marek Zieliński
Stanowisko: profesor, kierownik ZFTZF, kierownik ST
Pokój nr: 311, 16 ST
Telefon: 3224, 2433
Email: marziel@ fizyka.umk.pl


Publikacje
Badania
Konferencje i referaty

Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

Pracownicy

dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak
Stanowisko: profesor
Pokój nr: 315
Telefon:
Email: jjadziak@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

dr hab. inż. Wiesław Kiciński
Stanowisko: profesor
Pokój nr: 311
Telefon: 3343
Email: w.kicinski@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

dr hab. inż. Lech M. Grzesiak
Stanowisko: profesor
Pokój nr: 312
Telefon:
Email: l.grzesiak@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Stanowisko: profesor zwyczajny
Pokój nr: 315
Telefon:
Email: k.galkowski@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

dr inż. Kazimierz Karwowski
Stanowisko: adiunkt
Pokój nr: 8 ST
Telefon: 2436
Email: kkarwowski@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

dr Przemysław Płóciennik
Stanowisko: adiunkt
Pokój nr: 316
Telefon: 3344
Email: przemas@ fizyka.umk.pl


Publikacje
Badania
Konferencje i referaty

Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Andrzej Wawrzak
Stanowisko: asystent
Pokój nr: 8 ST
Telefon: 2436
Email: awawrzak@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

dr Sławomir Grzelak
Stanowisko: adiunkt
Pokój nr: 396A
Telefon: 3324
Email: slawg@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

dr Dariusz Chaberski
Stanowisko: adiunkt
Pokój nr: 396A
Telefon: 3324
Email: daras@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr Marcin Kowalski
Stanowisko: fizyk
Pokój nr: 392, 15 ST
Telefon: 2416, 2431, 2432
Email: markow@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr Robert Frankowski
Stanowisko: asystent
Pokój nr: 392, 15 ST
Telefon: 2416, 2431, 2432
Email: robef@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr Marcin Gahbler
Stanowisko: doktorant, fizyk
Pokój nr: 10 ST
Telefon: 2434
Email: gabi@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia
mgr Sławomir Mandra
Stanowisko: asystent
Pokój nr: 6 ST
Telefon: 2439
Email: manslaw@ fizyka.umk.pl
Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

Doktoranci


mgr Leszek Wydźgowski
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 396D
Telefon: 2417
Email: lehu@ fizyka.umk.pl


Publikacje
Badania
Konferencje i referaty

Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia


mgr inż. Marcin Paprocki
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 11 ST
Telefon: 2435
Email: zwirek@ fizyka.umk.pl


Publikacje
Badania
Konferencje i referaty

Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Łukasz Ćwikliński
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 396C
Telefon: 2417
Email: cwikla@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Jarosław Czoków
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 396D
Telefon: 2417
Email: jarczok@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Paweł Dąbkowski
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 11 ST
Telefon: 2435
Email: p.dabkowski@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Rafał Kmieciak
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 10 ST
Telefon: 2437
Email: kudlaty@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 10 ST
Telefon: 2437
Email: tocet@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Monika Rutkowska
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 396D
Telefon: 2417
Email: rebeka@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Tomasz Tarczewski
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 6 ST
Telefon: 2439
Email: ttarczewski@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia

mgr inż. Łukasz Zaworski
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 396D
Telefon: 2417
Email: zawor@ fizyka.umk.pl

Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia
mgr inż. Krystian Erwiński
Stanowisko: doktorant
Pokój nr: 11ST
Telefon: 2435
Email: erwin@ fizyka.umk.pl
Publikacje
Badania
Konferencje i referaty
Życiorys
Strona WWW
Osiągniecia