Research (kierownictwo)

2018
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie światła z układami atomowymi w obecności ubierających pól larerowych lub nanostruktur metalicznych i dielektrycznychDziałalność statutowa
172
2017
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie światła z układami atomowymi w obecności ubierających pól larerowych lub nanostruktur metalicznych i dielektrycznychDziałalność statutowa
172
2016
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
2015
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
2014
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
2013
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
2012
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów świetlnych z ośrodkami atomowymiDziałalność statutowa
172
2011
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejImpulsy świetlne w optycznie ubranych ośrodkachDziałalność statutowa
172
2010
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejSterowanie propagacją światła w ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
160
2009
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejModyfikowanie optycznych własności ośrodków atomowychDziałalność statutowa
2008
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejPropagacja światła w optycznie ubranych ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie układów atomowych z ultrasilnymi, attosekundowymi impulsami lasera
(promotorski)
Granty UMK
430-F
2007
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejKwantowe aspekty propagacji światła w ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejWłasności statystyczne światła po zatrzymaniuBadania własne
2006
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejKoherentne sterowanie propagacją światła w układach atomowych.Działalność statutowa
2005
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejPropagacja impulsów świetlnych w ośrodkach atomowych typu lambda z udziałem stanów z widma ciągłegoBadania własne