Pracownia Fizyki Medycznej

Ćwiczenia laboratoryjne

Poniższy spis zawiera odnośniki do plików z opisami zadań. Niektóre pliki zostały zapisane w formacie Word97 i takim edytorem należy je przetwarzać. Resztę należy oglądać przeglądarką WWW pracującą w trybie graficznym lub przeglądarką plików PDF:

1. Statystyka rozpadów promieniotwórczych [DOC]
2. Wyznaczanie energii promieniowania γ metodą absorpcji [DOC]
3. Zależność energii kwantów γ od rozproszenia w efekcie Comptona [DOC]
4. Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60Co metodą koincydencji [DOC]
5. Wyznaczanie energii cząstek α [DOC]
6. Radiometr RUM-1 [DOC]
7. Przetwarzanie obrazów cyfrowych
8. Spektrofotometr [DOC]
9. Spektrofluorymetr - widma emisji i wzbudzenia
10. Laser - badanie struktury modów
11. Anemometria laserowa [DOC]
12. Pomiary odległości wewnątrzgałkowych - WSzZ Bielany
13. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji metodą optyczną
14. Elektronowy rezonans paramagnetyczny
15. Sprawdzanie praw optyki geometrycznej i fizycznej w dziedzinie mikrofal
16. Konwersja obrazów wideo i analiza obrazów cyfrowych
17. Efekt Mössbauera
18. Dozymetry [DOC]
19. Rentgen

Kursywą oznaczone zostały ćwiczenia niewykorzystywane.