II Pracownia Fizyczna

II Pracownia Fizyczna jest pracownią dla zaawansowanych. Tematyka zadań (ponad 30 stanowisk doświadczalnych) obejmuje m.in.: fizykę jądrową, fizykę ciała stałego, badania rentgenowskie, spektroskopię atomową i molekularną, optykę (z wykorzystaniem m. in. laserów), zjawiska magnetooptyczne, zjawisko piroelektryczne, fale mechaniczne (ultradźwięki) i inne.

Student zobowiązany jest do zaliczenia minimum 4 z 5 zadań w ciągu semestru. Na zadanie składa się: zdanie kolokwium dotyczącego wiedzy teoretycznej na temat zadania, wykonanie zadania i przedstawienie pisemnego raportu zawierającego opis zadania i opracowanie wyników. Każde zadanie jest oceniane z uwzględnieniem wymienionych wyżej elementów.