Faculty and Staff

Sort alphabetically:

all  |  A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   Ź

ST - School of Engineering, ul. Szosa Okrężna 17
KR - Department of Radio Astronomy, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
KAA - Department of Astronomy and Astrophysics, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
(Informacje o pracownikach wyświetlane są na podstawie systemu eGPS. Zmiany lub błędy danych należy zgłaszać do sekretariatu IF lub Centrum Astronomii)

Phone (+48 56 611) Room Mail WWW
mgr inż. Mikołaj Zaborowski 3285 527 mzab@doktorant.umk.pl  
dr hab. Jacek Zakrzewski 3220 260, 261 jzakrzew@fizyka.umk.pl
prof. dr hab. Jarosław Zaremba 3261 477b zaremba@fizyka.umk.pl
dr hab. Michał Zawada, prof. UMK 3349 Lab.1 KL FAMO zawada@fizyka.umk.pl
dr Anna Zawadzka 3244 442 azawa@fizyka.umk.pl
dr Sławomir Zelek 3295 577 zelek@fizyka.umk.pl
mgr Jadwiga Zielińska 3273 355 jzielin@fizyka.umk.pl  
mgr inż. Agnieszka Zielińska 3214 211 azielinska@fizyka.umk.pl  
dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK 2405 471 mzielin@fizyka.umk.pl
prof. dr hab. inż. Marek Zieliński 3224, 2433 309, 16 SP marziel@fizyka.umk.pl