Faculty and Staff

Sort alphabetically:

all  |  A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   Ź

ST - School of Engineering, ul. Szosa Okrężna 17
KR - Department of Radio Astronomy, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
KAA - Department of Astronomy and Astrophysics, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
(Informacje o pracownikach wyświetlane są na podstawie systemu eGPS. Zmiany lub błędy danych należy zgłaszać do sekretariatu IF lub Centrum Astronomii)

Phone (+48 56 611) Room Mail WWW
dr Piotr Palczewski 3221 - piotrp@fizyka.umk.pl
mgr Ewa Palikot - - ep@fizyka.umk.pl  
dr inż. Marcin Paprocki 2435 15 SP zwirek@fizyka.umk.pl
mgr Martyna Patera - 557A mpatera@doktorant.umk.pl  
mgr inż. Konrad Pawlak 3218, 2641 234 pawlako@fizyka.umk.pl
dr inż. Michał Pawlak 3250 365 mpawlak@fizyka.umk.pl
mgr Eugeniusz Pazderski 3041 KR 41 eupa@umk.pl
dr hab. Piotr Pepłowski 3296 574 peplow@fizyka.umk.pl
dr Łukasz Pepłowski 2490, 3346 482 drpepe@fizyka.umk.pl
dr hab. Grzegorz Pestka 3298 484 gp@fizyka.umk.pl
dr Dawid Piątkowski 3292 0.21 COK dapi@fizyka.umk.pl
dr inż. Michał Pierzchalski 3294 584 pierzcham@fizyka.umk.pl  
mgr inż. Ewelina Pijewska 2414 215 ewpi@fizyka.umk.pl  
Małgorzata Piotrowska 3310 282 -  
dr Tomasz Piotrowski 3294 585 tpiotrowski@is.umk.pl
mgr Dorota Pipczyńska 3249 352 dpipczynska@fizyka.umk.pl  
dr Mariusz Piwiński 3341, 3325 529, 530 piwek@fizyka.umk.pl
mgr Katarzyna Pleskacz - 529 pleskacz@fizyka.umk.pl
mgr inż. Aneta Prymaczek 3327 0.18 COK aprymaczek@fizyka.umk.pl  
dr Krzysztof Przegiętka 3316, ICNT: 6020, 60 266, ICNT A.0.26, A.1.33-34 przeciu@fizyka.umk.pl
Grzegorz Przytarski 3202 285 -  
dr Przemysław Płóciennik 3244 442 przemas@fizyka.umk.pl