Faculty and Staff

Sort alphabetically:

all  |  A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   Ź

ST - School of Engineering, ul. Szosa Okrężna 17
KR - Department of Radio Astronomy, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
KAA - Department of Astronomy and Astrophysics, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
(Informacje o pracownikach wyświetlane są na podstawie systemu eGPS. Zmiany lub błędy danych należy zgłaszać do sekretariatu IF lub Centrum Astronomii)

Phone (+48 56 611) Room Mail WWW
mgr Bartłomiej Nagórny 3349 Lab.1 KL FAMO nagornyb@fizyka.umk.pl
Maciej Niedbała 3202 285 -  
prof. dr hab. Andrzej Niedzielski 3057 22c aniedzi@umk.pl
mgr inż. Łukasz Niewiara 2437 10 SP lukniewiara@fizyka.umk.pl
lic. Jan Nikadon 000 584 nikadon@doktorant.umk.pl
dr Akiko Nishiyama 3263 374 a-nishiyama@uec.ac.jp  
prof. dr hab. Wiesław Nowak 3204 481 wiesiek@fizyka.umk.pl
mgr Artur Nowak - - anowak@fizyka.umk.pl  
mgr Emilia Nowakowska 3077 KR 11 eno@astro.uni.torun.pl