Faculty and Staff

Sort alphabetically:

all  |  A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   Ź

ST - School of Engineering, ul. Szosa Okrężna 17
KR - Department of Radio Astronomy, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
KAA - Department of Astronomy and Astrophysics, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
(Informacje o pracownikach wyświetlane są na podstawie systemu eGPS. Zmiany lub błędy danych należy zgłaszać do sekretariatu IF lub Centrum Astronomii)

Phone (+48 56 611) Room Mail WWW
dr Gracjan Maciejewski 3059 KAA 23 gmac@umk.pl
prof. dr hab. Sebastian Maćkowski 3217 330 mackowski@fizyka.umk.pl
mgr Ewa Mączyńska 2414 214 e.maczynska@fizyka.umk.pl  
mgr Katarzyna Madajczyk - 479 katmad@doktorant.umk.pl  
prof. dr hab. Adam Makowski 3300 558 amak@fizyka.umk.pl
mgr inż. Michał Makowski 3203 269 mimak@doktorant.umk.pl
dr Sławomir Mandra 2439 6 SP manslaw@fizyka.umk.pl
mgr Agnieszka Marasek 3227 272, 273 agmar@fizyka.umk.pl
dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK 3032 KR 32 amr@astro.umk.pl
dr Piotr Masłowski 3276, 2473 322 pima@fizyka.umk.pl
dr hab. Jacek Matulewski 3329 477a jacek@fizyka.umk.pl
Joanna Matłosz 3310 301 -  
mgr Halina Małłek 3294 585 mallek@is.umk.pl
prof. dr hab. Hanna Męczyńska 3223 259 hmecz@fizyka.umk.pl
mgr Michał Meina 3294 584 mich@is.umk.pl  
prof. dr hab. Leszek Meissner 3269 472 meissner@fizyka.umk.pl
prof. dr hab. Jarosław Meller 3294 584 meller@is.umk.pl
mgr Stefan Meyer 3308 236 meyer@fizyka.umk.pl
dr Miłosz Michalski 3236 460 milosz@fizyka.umk.pl
dr Cezary Migaszewski 3006 KAA 16 migaszewski@umk.pl
dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK 3051 KAA 18, Piwnice mamiko@umk.pl
dr Karolina Mikulska-Rumińska 3346 573 karolamik@fizyka.umk.pl
mgr Marta Misiaszek - 603 misiek@fizyka.umk.pl
dr inż. Seweryn Morawiec 2467 1.08 COK seweryn.morawiec@fizyka.umk.pl  
dr inż. Piotr Morzyński 3248 605 pmorzynski@fizyka.umk.pl
dr hab. Felicja Mrugała 3233 461 felicja@fizyka.umk.pl
dr hab. Ryszard Mrugała 3233 461 mrugala@fizyka.umk.pl
mgr Rodolfo Muñoz Rodriguez - - rodolfomr@fizyka.umk.pl