Faculty and Staff

Sort alphabetically:

all  |  A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   Ź

ST - School of Engineering, ul. Szosa Okrężna 17
KR - Department of Radio Astronomy, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
KAA - Department of Astronomy and Astrophysics, Center for Astronomy, 87-148 Łysomice, Piwnice near Toruń
(Informacje o pracownikach wyświetlane są na podstawie systemu eGPS. Zmiany lub błędy danych należy zgłaszać do sekretariatu IF lub Centrum Astronomii)

Phone (+48 56 611) Room Mail WWW
dr hab. Andrzej Jamiołkowski 3230 456 jam@fizyka.umk.pl
dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK 3307 583 norbert@is.umk.pl
prof. dr hab. Karol Jankowski 3271 478B karoljan@fizyka.umk.pl
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski 2460 2.02 COK wj@fizyka.umk.pl
Małgorzata Jenczewska 3310 301 -  
mgr Alfonso Jimenez Villar - - ajimenez@fizyka.umk.pl  
mgr inż. Michał Joachimiak 3294 585 michal.joachimiak@is.umk.pl
dr hab. Jacek Jurkowski 3232 457 jacekj@fizyka.umk.pl