Pracownia Miernictwa Komputerowego

Pracownia Miernictwa Komputerowego

W ramach pracowni studenci zapoznają się z podstawowymi pomiarami fizycznymi, przy zastosowaniu odpowiednich czujników, z których sygnały będą przetwarzane na sygnały cyfrowe i zbierane w pamięci komputera. Studenci uczyć się będą różnych systemów zbierania danych, przesyłania ich do komputera oraz poznają metody analizy danych i przedstawiania uzyskanych rezultatów.

Podstawowy zestaw stanowiska pomiarowego zawiera:

  1. komputer PC
  2. kasetę pomiarową EUROCARD
  3. karty pomiarowe
  4. wyposażenie dodatkowe, służące do generowania danych pomiarowych (czujniki, grzejniki, generatory itp).

Studenci na zajęciach Pracowni Miernictwa Komputerowego dokonują pomiarów takich wielkości fizycznych jak:

  • napięcie i prąd,
  • temperatura,
  • promieniowanie,
  • ciśnienie,
  • wilgotność

Stara wersja strony