Administration Authorities


     W. Jaskólski                    J. Jurkowski                A. Bartkiewicz              W. Drozdowski          J. Zielińska            A. Karska

The Dean
Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
 

phone: +48 56 611 24 60      email: wj@fizyka.umk.pl

 

Vice-dean for Research and Education
Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

phone: +48 56 611 33 19      email: wind@fizyka.umk.pl 
office hours: Monday: 11:00 - 13:00

 

Vice-dean for Organization
Dr hab. Jacek Jurkowski
 

phone: +48 56 611 32 32      email: jacekj@fizyka.umk.pl
office hours: Monday: 13:00 - 15:00

 

Vice-dean for Student Affairs
Dr hab. Anna Bartkiewicz
 

phone: +48 56 611 30 40      email: annan@astro.umk.pl
office hours: Monday: 8:30 - 10:30 Thursday: 13:00 - 15:00

 

Dean Proxy for Promotion
Dr Agata Karska

phone: +48 56 611 30 61      email: agata.karska@umk.pl