Dla studentów

Zgłoszenia do tytułu najlepszego studenta i absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia

Do godz. 15:00 dnia 11 września 2017 r. w Dziekanacie przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego studenta oraz absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia za osiągnięcie w określonej dyscyplinie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Główny Urząd Statystyczny ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę. Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 

Dofinansowanie praktyk

W związku z podwyższonym limitem finansowym dla studentów na rok kalendarzowy 2017, Prodziekan ds. Studentów ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie praktyk zawodowych realizowanych w ramach programu studiów stopnia pierwszego. Dofinansowanie może dotyczyć kosztów dojazdów transportem publicznym. 

Stypendia Santander Universidades

Gratulacje dla studentów pana Mateusza Narożnika z fizyki technicznej oraz pana Szymona Żywicy z astronomii, którzy znaleźli się w gronie stypendystów Santander Universidades!