Dla studentów

POMOC MATERIALNA

Informujemy, że wszystkie informacje na temat przyznawania pomocy materialnej dostępne są w zakładce Stypendia

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Informujemy, że 5 października 2017 r. o godz. 12:00 zostanie w systemie USOSWeb uruchomiony generator wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów. Generator zostanie zamknięty 14 października o godz. 14:00.

Studenci I roku

Informuję, że odbiór legitymacji i podpisywanie ślubowań będą możliwe w poniedziałek 2.10.2017 r., po uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/18 na WFAiIS oraz w dniach: 3-4.10.2017 r. w godz 8-15, dziekanat pok. 352.

Rejestracja na zajęcia semestru zimowego 2017/18

Informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2017/18 odbędzie się w terminach:

I tura: 25.09.2017, godz. 12:00 do 27.09.2017, godz. 17:30

Dyżury Prodziekan ds. Studentów

Dyżury Prodziekan ds. Studentów w okresie od 21. do 29. codziennie w godz.: 9.00 - 11.00 z wyłączeniem 27.09.2017 r. (środa).