Dla studentów

Konkurs na stanowisko asystenta dla studenta

Dr Piotr Kolenderski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dla studenta pierwszego lub drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej lub automatyki i robotyki. Praca obejmie przeprowadzenie doświadczenia z zakresu optyki w Krajowym Laboratorium FAMO.

Studenci I roku - kursy językowe

Obecnie w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK trwają zapisy na kursy językowe przygotowujące do obowiązkowych zajęć z języka obcego (lektorat) na II roku studiów.

Studenci I roku - szkolenie BHP

Szkolenie  podstawowe BHP będzie można zaliczać od 18.10.2017 r. do 15.12.2017 r. korzystającc z Platformy Moodle BHP.

adres tej strony:
https://moodle.umk.pl/BHP/

Konkurs na stanowisko doktoranta i magistranta stypendysty w projekcie SONATA BIS

Oferta ramach projektu Sonata Bis, kierowanego przez dr hab. Monikę Stanke, przewiduje stypendium dla jednego doktoranta w wysokości 3 000 zł/miesiąc i jednego studenta licencjata w wysokości 1 000 zł/miesiąc

Projekt KLUCZ – rekrutacja

Od 5 do 20 października trwa trzecia rekrutacja do projektu KLUCZ (www.klucz.umk.pl), którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych UMK dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy.