Dla studentów

Obowiązkowe szkolenie rozszerzone z BHP dla studentów I roku

Od 10 stycznie 2018 r. rozpoczyna sie szkolenie rozszerzone z BHP. Szkolenie obowiązuje wszystkich studentów I roku. Szczegóły tutaj.

Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Doktorant Artur Czerwiński został laureatem Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rok akdemicki 2017/2018.

Dziewięć stypendiów Ministra NiSW

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018 otrzymało ośmioro studentów WFAiIS:  lic. Justyna Borkowska (A), lic. Piotr Gładysz (F), Hubert Jóźwiak (F), inż. Mateusz Narożnik (A), lic. Monika Stangret (A), Nikodem Stolarczyk (F), lic.

Fotogaleria ze spotkania z dr Cecylią Iwaniszewską

Koło Naukowe Studentów Astronomii zorganizowało bardzo udane spotkanie otwarte z dr Cecylią Iwaniszewską w dniu 4 grudnia o godzinie 18:00 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Fizyki.