Dla studentów

Rekrutacja na kierunki techniczne stopnia drugiego

Zostały podane terminy najbliższej rekrutacji na kierunki Informatyki stosowanej i Fizyki technicznej na stopień 2:

https://irk.umk.pl/2017/

Specjalności Informatyki stosowanej:

Terminy dyżurów Prodziekan ds. Studentów w przerwie międzysemestralnej

Dyżury prodziekan ds. studentów dr hab. Anny Bartkiewicz w miesiącu lutym br.:

1 luty (czwartek) 13:00-15:00

6 luty (wtorek) 10:00 - 11:00

15 luty (czwartek) 13:00 -15:00

22 luty (czwartek) 13:00 - 15:00

26 luty (poniedziałek) 8:30 - 10:30

III Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna - 2018 - zaproszenie

Komisja ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej Komitetu Krystalografii PAN zaprasza studentów Wydziału do udziału w III Olimpiadzie Krystalograficznej.
Strona Olimpiady: http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada-2018

Chętni do udziału proszeni są o zapoznanie się z regulaminem Olimpiady i zgłaszanie się do Prodziekan ds. Studentów dr hab. Anny Bartkiewicz.

Konkurs na projekt gry

Ogłaszamy wydziałowy konkurs na pomysł na grę organizowany wspólnie z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK i firmą Vivid Games.
Więcej informacji można uzyskać u dr. hab. Jacka Matulewskiego.

Akcja stypendialna - ERGIS S.A.

Firma Ergis S.A. uruchomiła Akcję stypendialną skierowaną do studentów i doktorantów kierunków związanych z: