Archiwum

Wybory Dziekana

Przypominamy, że do 15 kwietnia do godziny 15.00, każdy pracownik Wydziału posiadający stopień co najmniej doktora oraz każdy nowo-wybrany członek Rady Wydziału ma prawo wskazania swojego kandydata na Dziekana Wydziału. Zgłoszenia wrzucamy do urn w Dziekanacie i w Sekretariacie CA.

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Wnioski o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2007 r. należy składać w Dziekanacie WFAiIS do dnia 7 października 2008r