Archiwum

Nagrody Ministra NiSW dla nauczycieli akademickich

Informujemy, że w Dziekanacie WFAiIS można składać wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich.

XIV Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska oraz firma Siemens Sp. z o. o. zapraszają do udziału w czternastej edycji konkursu o nagrodę Siemensa. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: 1. Nagroda badawcza Siemensa (40.000 zł, indywidulanie lub zespołowo) - za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów WFAiIS

Z przyjemnością informujemy, że za osiągnięcia w nauce Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2008/2009 otrzymali następujący studenci naszego Wydziału: Pan Mateusz Borkowski (Fizyka Techniczna, IV rok), Pani Agata Karska (Astronomia, V rok), Pan Kamil Szewc (Fizyka, V rok).

Ulga kolejowa 50% na 2009 rok.

Informujemy, że w Uczelni została podjęta decyzja w sprawie wykupienia dla pracowników UMK uprawnień do przejazdów kolejowych w klasie dowolnej z ulgą 50% na rok 2009. Szczegółowe warunki otrzymania legitymacji PKP poświadczającej uprawnienia do ulgi 50% opublikowano na stronie www.umk.pl/pracownicy/pkp  

Nagrody JM Rektora UMK dla pracowników Wydziału

Z przyjemnością informujemy, że nagrody JM Rektora UMK za wybitne osiągnięcia w r. 2007 otrzymali  następujący pracownicy WFAiIS i ich współpracownicy spoza Wydziału (według stopni i rodzaju nagród, nazwiska w kolejności alfabetycznej):