Archiwum

Wnioski o finansowanie z "Funduszu Młodych"

Informujemy, że można składać wnioski o finansowanie wyjazdów (staże, szkoły warsztaty) w 2009 r. z "Funduszu Młodych". Oferta skierowna jest do młodych pracowników naukowo-dydaktycznych za wyjątkiem słuchaczy studiów doktoranckich.

Dr hab. Sebastian Maćkowski laureatem konkursu "WELCOME"

W pierwszej edycji programu WELCOME, w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy lub polskich naukowców powracających z zagranicy, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych, wyłonionych zostało 3 laureatów. Jednym z laureatów został dr hab. Sebastian Maćkowski, pracownik Instytutu Fizyki UMK, otrzymując 4 mln zł. na projekt badawczy „Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis”.

Dr hab. Andrzej Niedzielski otrzymał Złotą Karetę 2008

A_Niedzielski_ze_Złotą_Karetą.jpg
13 lutego dziennik  "Nowości" po raz piętnasty przyznał swoje nagrody: Złote i Srebrne Karety oraz Kryształowe Serduszka. Nagrody są przyznawane w kategoriach: "przedsiębiorczość", "kultura", "aktywność obywatelska", "nauka i edukacja" oraz "sport".

Pod znakiem wspólnego patrona - Mikołaja Kopernika

W najbliższy czwartek 5 lutego 2009 r. będziemy na naszym Wydziale, w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego,  gościć dzieci i młodzież z toruńskich szkół imienia Mikołaja Kopernika: I Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum Nr 9 i z Przedszkola Miejskiego Nr 13.

Inauguracja Międzynarodowego Roku Astronomii 2009

Międzynarodowy Rok Astronomii
ONZ ogłosiła rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii (MRA).  Inauguracja MRA  odbywa się 15 i 16 stycznia w Paryżu.  Specjalnie z okazji ceremonii otwarcia zaaranżowano obserwacje e-VLBI, w których będzie uczestniczył 32-metrowy radioteleskop Centrum Astronomii UMK.