Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Archiwum

V Letnie Praktyki Badawcze

Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapraszają do wzięcia udziału w V edycji Letnich Praktyk Badawczych (www.praktyki.ibspan.waw.pl)

Zjazd absolwentów fizyki medycznej

W sobotę, dnia 9. maja 2009 r. odbędzie się spotkanie koleżeńskie absolwentów specjalności Fizyka Medyczna. Absolwentów stopnia licencjackiego i magisterskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie. Zarejestruj się: http://www.fizyka.umk.pl/~zjazdfizmed/

Międzynarodowe warsztaty dla doktorantów i młodych doktorów

Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy z Central European Initiative zapraszają doktorantów WFAiIS do wzięcia udziału w międzynarodowych Warsztatach "Developing Entrepreneurial Skills for Future Career: Creating Innovation Through Research Based Activities"

Oferta pracy - nauczyciel fizyki

Dyrekcja Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu pilnie poszukuje nauczyciela fizyki na cały etat. Praca od roku szkolnego 2009/2010. Kontakt: ks. Jacek Orlik (dyrektor szkoły), tel. (052) 355-96-35. Więcej informacji o szkole na stronie www.katolik.home.pl

Konkurs o Nagrodę prezydenta Miasta Torunia

Urząd Miasta Torunia zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2008 w jednej z następujących kategorii: 1) przedsiębiorczość, 2) oświata, 3) ochrona zdrowia, 4) kultura i sztuka, 5) kultura fizyczna, 6) promocja miasta, 7) troska o człowieka, 8) ofiarność lub odwaga.