Archiwum

48 Sympozjum Fizyki Matematycznej

„Gorini–Kossakowski–Lindblad–Sudarshan Master Equation — 40 Years After”

Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 10 – 12 czerwca 2016 r.

Konkurs na stanowiska doktorantów-stypendystów w projekcie SONATA BIS dr Kathariny Boguslawski

Dr Katharina Boguslawski ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktorantów stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich”  realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS

Dr hab. Daniel Lisak ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Wymagania:

Godziny Rektorskie

Szanowni Państwo, 27 maja (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć. 

Odrabianie zajęć, BHP rozszerzone

Informujemy, że 1.06.2016r., w środę odbędzie się odrabianie zajęć szkolenia BHP rozszerzonego. W załączniku szczegółowy plan odrabiania zajęć.