Archiwum

Konkurs na stanowisko postdoca w projekcie NCN SONATA BIS

Dr hab. Daniel Lisak ogłasza konkurs na stanowisko postdoca w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Wymagania:

Kolejna dotacja celowa dla naszego Wydziału

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejną dotację celową w wysokości 150.000,00 zł w zakresie dużej infrastruktury badawaczej na realizację projektu pn. "Infrastruktura informatyczna do synchronizacji czasu i częstotliwości pomiędzy Krajowym Laboratorium FAMO, Polskim Optycznym Zegarem Atomowym, Centrum Optyki Kwantowej, a Centrum Astronomii UMK".

To BIT or not to BIT


Konferencja „BioInformatics in Torun” BIT16, 16-18 czerwca 2016 r.

Sukces naszych studentów

Sukcesem zakończył się udział studentów WFAiIS w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków, która odbyła się w Zabrzu w dniach 4-6 czerwca 2016 r. Student fizyki technicznej 2. stopnia Wiktor Łachmański, przygotowujący pracę magisterską pod opieką dra hab. Winicjusza Drozdowskiego, otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację za referat pt.