Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strony www studentów

Strony WWW studentów Wydziału:

 

Jacek Bogacz - eksperymentuj.pl

Piotr Czubachowski

Marcin Piotrowski

Piotr Różański

Piotr Wirkus

Dawid Urbański - Strona Domowa 

 
Wymogiem, który musi spełniać strona studenta jest opublikowanie na niej informacji, że właściciel jest studentem Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz umieszczenie odnośnika do strony http://www.fizyka.umk.pl/

Link musi

Strony proszę zgłaszać: webmaster@fizyka.umk.pl