Studium Politechniczne -> Pracownia Maszyn i Robotów

Pracownie: Podstaw Automatyki | Transmisji danych | Układów Programowalnych | Mikroprocesorów | Maszyn i Robotów | Maszyn Elektrycznych i Układów Napędowych | Komputerowych Systemów Sterowania | Rozproszonych Systemów Sterowania


 Pracownia Maszyn i Robotów

kierownik pracowni: dr Sławomir Mandra

Tematy ćwiczeń

  1. Minigrawerka

Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studentów z budową, zasadą działania, obsługą i sposobem programowania grawerki numerycznej. Projekty do wygrawerowania wykonywane są przy użyciu programu CorelDRAW.

  1. Frezarka MW1008

Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studenta z budową, zasadą działania, obsługą i sposobem programowania frezarki numerycznej. Projekty do frezowania wykonywane są w programie ArtCAM Pro.

  1. Robot ARC Mate 100i

Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studenta z obsługą i sposobem programowania robotów przemysłowych na przykładzie robota ARC Mate 100i firmy FANUC. Na zajęciach Studenci będą pisać program dla robota ARC Mate 100i przy użyciu Teach Pendant’a do spawania kotw.

  1. Robot LR Mate 200iB

Celem ćwiczenia jest rozszerzenie wiadomości zdobytych na stanowisku nr 3. Na zajęciach Studenci będą pisać do program dla robota LR Mate 200iB przy użyciu Teach Pendant’a do paletyzacji.

  1. Lego Mindstorms NXT

Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studenta z budową i sposobem oprogramowania zrobotyzowanego stanowiska do sortowania.

  1. Modelowanie układu regulacji automatycznej z napędem elektrycznym

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów modelu części mechanicznej napędu elektrycznego oraz wyliczenie na podstawie otrzymanego modelu nastaw regulatora prędkości typu PI.