Studium Politechniczne

Jest jednostką Wydziału o charakterze dydaktycznym. Prowadzi kształcenie na kierunku automatyka i robotyka w dwóch specjalnościach: automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych oraz systemy mikroprocesorowe. Kształcenie studentów odbywa się na poziomie I stopnia (studia inżynierskie). Pracownicy Studium Politechnicznego realizują prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

 


Administrator strony: