Programy i struktura studiów

Informacja o programach studiów jest zawarta w systemie USOS. Poniżej podajemy też w plikach PDF tzw. siatki godzin na rok akademicki 2017/2018. Należy wybrać właściwy stopień studiów, kierunek/specjalność i rok.

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka

Przedmioty do wyboru na poszczególnych specjalnościach w semestrze zimowym 2017/18

Przedmioty do wyboru na poszczegółnych specjalnościach w semestrze letnim 2017/18: wszystkie kierunki oraz ISs2

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (S1):

Astronomia

I rok
II rok
III rok

Automatyka i Robotyka:
I rok
II rok
III rok
IV rok

Fizyka
I rok
II rok
III rok

Fizyka Techniczna
I rok
II rok
III rok
IV rok

Informatyka stosowana
I rok
II rok
III rok
IV rok

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (S2)

Astronomia

I rok
II rok

Fizyka

I rok
II rok

Fizyka Techniczna, studia magisterskie 3-semestralne
Fizyka medyczna    I rok,     II rok,
Cyfrowe systemy automatyki    I rok,     II rok,
Opto- i Mikroelektronika    I rok,      II rok,

Fizyka Techniczna, studia inżyniersko-magisterskie, 4-semestralne
Fizyka medyczna       I rok,       II rok,
Cyfrowe systemy automatyki      I rok,       II rok,
Opto- i Mikroelektronika       I rok,         II rok,

Informatyka Stosowana, studia magisterskie 3-semestralne

I rok

II rok