Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Absolwenci 2005

Spis prac dyplomowych

 • Biuro ECDL. Elektroniczna platforma sieciowa (mgr Oliwia Piwińska).
 • Interaktywna mapa Torunia z bazą danych obiektów UMK (mgr Romuald Filipowski).
 • Interaktywny plan miasta Torunia (mgr Włodzimierz Juśkiewicz).
 • Program: "Konwerter C.O.", napisany w środowisku Borland Delphi (mgr Piort Skrzypczyk).
 • Baza danych opiekuna klasy (mgr Żaneta Lewandowska).
 • Międzyszkolny Klub Pływacki TORUŃCZYK. Aplikacja programu Access 2000 (mgr Dobrosława Szalkowska). 
 • Baza danych "Wykaz ocen z fizyki". Aplikacja utworzona w programie Microsoft Access 2000 (mgr Adriana Bełżek). 
 • Bezpieczeństwo i prywatność (mgr Radosław Cereficki).
 • Multimedialny informator Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie (mgr Piotr Szumowski).
 • Program do automatyzacji obróbki widm NMR (mgr Andrzej Olejniczak).
 • Usługa banku internetowego "i-Bank" w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy (mgr Łukasz Bielawski).
 • Zastosowanie programów Ethereal, IPTraf oraz Netwox do monitorowania ruchu sieciowego (mgr Bartłomiej Hanus).
 • Szkolny serwer linuxowy (mgr Sławomir Krajewski).
 • Strona Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie (materiały do zajęć z przedmiotów informatycznych) wykonana technologią Flash (mgr Marian Kulikowski).
 • Modele kolorów - przykład animacji wykonanej w technologii Macromedia Flash MX (mgr Agata Broniszewska).
 • Strona internetowa http:/aloe.webpark.pl. Wybrane zagadnienia języka HTML oraz technologii multimediów strumieniowych (mgr Maciej Wereszyński).
 • Strona WWW klasy IVf Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu stworzona z wykorzystaniem języka skryptowego PHP i relacyjnej bazy danych MySQL (mgr Marcin Lejman).
 • Modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie (mgr inż. Sylwester Glaubert).
 • Obroty bryły sztywnej - wykorzystanie programu Macromedia Flash MX w tworzeniu interaktywnej animacji (mgr Jolanta Nowak).
 • Elementy algebry liniowej - prezentacja multimedialna (mgr Aneta Malinowska).
 • Prawne zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych. Aplikacja programu Microsoft Access 2000 (mgr Bożena Graczyk).
 • Aplikacja WWW. Układ okresowy pierwiastków chemicznych (mgr Anna Kołpak). 
 • Konfiguracja usług WWW, FTP oraz DNS dla lokalnej sieci komputerowej (mgr inż. Michał Moniak).
 • Oscyloskop-zasada działania (mgr Paweł Jarkowski).
 • Teczka wychowawcy. Aplikacja programu Access 2000 (mgr Marta Jońska). 
 • Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki. Aplikacja programu Access (mgr Robert Dukowski). 
 • Wybrane problemy wizualizacji (lic. Mariusz Wudarski).
 • Profesjonalny skład podręczników (mgr Patrycja Pietrzak).
 • Prawo Gaussa (mgr Sławomir Dorau).
 • Aplikacja WWW. Elektroniczny dziekanat (mgr Mirosław Marchlewski).
 • System archiwów Jaskinia Biśnik - moduł projektu Biśnik. Wymiana i dystrybucja zintegrowanych danych paleoprzyrodniczych i archeologicznych w środowisku sieciowym (mgr Łukasz Czyżewski).
 • Spis programów (lic. Dariusz Lasota).
 • Środki pomocnicze do produkcji cukru (aplikacja utworzona w programie Access 2003 (mgr inż. Aleksandra Pacholec).