Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Absolwenci 2009

Wyróżnione prace dyplomowe

 • mgr inż. Piotr Behling, "Prezentacja zjawiska występowania pływów morskich."; promotor: dr Miłosz Michalski.
 • dr Natalia Płóciennik, "MAsKA (Mały Asystent Kadrowy) - aplikacja Microsoft Access."; promotor: mgr Halina Małłek.
 • mgr Piotr Rymaszewski, "Wimax - nadal technologią przyszłości?."; promotor: dr Mariusz Piwiński.
 • mgr Radosław Suchomski, "Projekt serwisu internetowego "Włocławek i okolica"."; promotor: dr Miłosz Michalski.

Spis prac dyplomowych

 • MAsKA (Mały Asystent Kadrowy) - aplikacja Microsoft Access (dr Natalia Płóciennik).
 • Baza danych amatorskiej drużyny piłki halowej (mgr Michał Kukiełczyński).
 • Repetytorium przed egzaminem zawodowym (mgr Małgorzata Kamieniecka).
 • Projekt serwisu internetowego "Włocławek i okolica" (mgr Radosław Suchomski).
 • Wimax - nadal technologią przyszłości? (mgr Piotr Rymaszewski).
 • Sieć komputerowa Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń i sposoby wymiany danych z leśnictwami (mgr Inż. Jarosław Borowski).
 • Aplikacja C# Testująca Systemy Inwestycyjne (mgr inż. Ryszard Pietrzak).
 • Katalog WWW Biblioteki Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu (mgr Katarzyna Dokurno).
 • Prezentacja zjawiska występowania pływów morskich (mgr inż. Piotr Behling).
 • Strona internetowa Katedry Prawa Ochrony Środowiska WPiA UMK w Toruniu (mgr Krzysztof Karpus).
 • Baza danych sprzętu i oprogramowania Jednostki Wojskowej (mgr inż. Wiesław Wójcik).