Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Studia podyplomowe pod patronatem Microsoft

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzi studia podyplomowe organizowane pod patronatem firmy Microsoft.

Studia realizowane są w ramach Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów jako sekcja Projektowanie aplikacji dla platformy .NET (studium pod patronatem Microsoft). Program nauczania obejmuje najnowsze technologie związane z platformą .NET, w tym: tworzenie aplikacji dla systemu Windows 10 (Windows Forms, WPF, UWP), aplikacje dla urządzeń mobilnych związanych z systemem Windows Mobile 10 oraz wstęp do ASP.NET MVC. Omawiane będą również podstawy baz danych i ich wykorzystanie w aplikacjach dla platformy .NET, a także narzędzia deweloperskie (w szczególności Visual Studio).

Oprogramowanie wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych (w tym system Windows i środowisko programistyczne Visual Studio) zostanie udostępnione słuchaczom bezpłatnie do zainstalowania w domu w ramach licencji DreamSpark Premium (dawne MSDNAA) opłaconej przez Wydział.

Uzyskane dokumenty i uprawnienia:
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
- certyfikaty Microsoft IT Academy z zaliczonych przedmiotów.

Sekretariat IF, pokój nr 305:
mgr Anna Salamończyk,
tel. 56 611 32 29,
e-mail: pspizk@fizyka.umk.pl
Kierownik studiów: dr hab. Jacek Matulewski

Powrót do strony głównej PSPiZK