Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Projekty zrealizowane na rzecz zleceniodawców instytucjonalnych

Programowanie i zastosowanie komputerów - studia podyplomowe dla pracowników Izby Celnej w Toruniu

 • Projekt własny Izby Celnej w Toruniu pn. "System podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu w związku z reformą aparatu skarbowego i celnego"  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 • Termin realizacji projektu: 10.01.2009 - 13.03.2010. 
 • Czas trwania nauki: 3 semestry, 360 godzin dydaktycznych.  
 • Program nauczania: SPCel-program_ramowy.doc 

 Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

 • Projekt zrealizowany w ramach umowy z  Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. "Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu".
 • Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 • Termin realizacji projektu: 26.05.2007 - 02.03.2008.
 • Czas trwania nauki: 3 semestry, 460 godzin dydaktycznych.
 • Studia realizowane były w ramach dwóch ścieżek edukacyjnych:
  - Informatyka w szkole podstawowej, informatyka w gimnazjum, technologia informacyjna w szkole ponadgimnazjalnej,
  - Informatyka w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Program nauczania: SPIN-program_ramowy.doc