Astrosejsmologia

Dźwięki otaczają nas zewsząd. Są naszą codziennością i trudno wyobrazić sobie, że gdzieś może ich nie być. Jeszcze trudniej zdać sobie sprawę, że niskie pomruki wydają nawet gwiazdy! Dźwięki te są zbyt niskie by można było je usłyszeć, lecz wystarczająco silne by je badać. Te drgania nie różnią się niczym od trzęsienia Ziemi, prócz tego, że nie Ziemia się trzęsie, lecz Słońce i inne gwiazdy. Astrosejsmologia zajmuje się przekształcaniem tych trzęsień i pomruków na ważne dla astronomii informacje, jak gęstość, skład chemiczny, prędkość materii, z której zbudowana jest gwiazda i wiele innych. Na dodatek (by udowodnić, że astronomia to nie tylko suche wyliczenia), po odpowiednim podwyższeniu dźwięku i gwiazdy można usłyszeć...

Strona główna Back to school