Zagadnienia z fizyki (licencjat nauczycielski)

Zagadnienia z Podstaw Fizyki obowiązujące na egzaminie licencjackim
dla specjalności nauczanie fizyki z matematyką i fizyki z informatyką

 1. Oddziaływania fundamentalne,
 2. Rodzaje ruchu, ruch jednostajnie przyspieszony,
 3. Zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego,
 4. Ruch obrotowy bryły sztywnej, moment bezwładności, moment siły, moment pędu,
 5. Ruch z siłą oporu, siły tarcia, przykłady,
 6. Zasady zachowania w mechanice,
 7. Pole grawitacyjne,
 8. Praca, moc, energia,
 9. Ruch drgający, przykłady ruchu harmonicznego prostego,
 10. Zjawisko rezonansu i jego skutki praktyczne,
 11. Stany skupienia materii,
 12. Zasady termodynamiki,
 13. Pole elektryczne,
 14. Prąd elektryczny stały, prawo Ohma i prawa Kirchoffa,
 15. Prąd elektryczny zmienny,
 16. Transformator, przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości,
 17. Indukcja elektromagnetyczna,
 18. Ruch ładunku w polu elektrycznym i magnetycznym,
 19. Równania Maxwella,
 20. Fale dźwiękowe i fale elektromagnetyczne,
 21. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Podstawy spektroskopii,
 22. Prawa optyki geometrycznej,
 23. Doświadczenie Younga, Falowy charakter światła,
 24. Zasada działania światłowodu i jego wykorzystanie,
 25. Źródła światła, zasada działania lasera,
 26. Polaryzacja światła,
 27. Postulaty mechaniki kwantowej,
 28. Budowa atomu, liczby kwantowe w atomie,
 29. Promieniowanie ciała doskonale czarnego,
 30. Jądro atomowe, energia wiązania, reakcje jądrowe.