Praktyki w Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o.

Firma Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., największy w Europie Środkowowschodniej producent płatków śniadaniowych zaprasza Studentów do realizacji projektów biznesowych. Współpraca może odbywać się w formie programowych praktyk studenckich jak również jako ich rozszerzenie.

 

Zasady współpracy:

 • W ramach projektów wykonywana będzie praca, która ściśle związana jest z realizacją zadań biznesowych firmy.
 • Prace wykonywane są przez Studenta samodzielnie, jednakże pod opieką pracowników firmy, dzięki czemu Student ma możliwość obserwacji działań firmy i zdobywa bezpośrednie doświadczenie biznesowe.
 • Plan pracy i szczegóły projektu są przygotowane przez odpowiednich przedstawicieli firmy i proponowane jako pakiety zadań do wykonania przez Studenta.
 • Szczegóły projektu mogą być uzgadniane ze wskazanymi osobami reprezentującymi Uczelnie w celu ewentualnego dopasowania spodziewanych wyników do wymagań programu nauczania.
 • Praktyki będą organizowane w cyklach trzymiesięcznych lub innych wymaganych i uzgodnionych z daną uczelnią jednak nie mogą przekroczyć w jednym cyklu okresu trzech miesięcy. Czas pracy podczas praktyk jest elastyczny, dzięki czemu łatwo dostosować go do toku studiów.
 • Zalecany czas pracy Praktykanta nie może być mniejszy niż 160 godzin i nie większy niż 180 godzin w ramach jednego cyklu.
 • Współpraca z Praktykantami nawiązywana jest w formie umowy zlecenia.
 • Za realizowane projekty możliwe jest uzyskanie wynagrodzenia ustalanego każdorazowo bezpośrednio z Praktykantem przed rozpoczęciem realizacji projektu.
 • Praktykant zawsze podpisuje odpowiednie dokumenty o zachowaniu tajemnicy służbowej i nie ujawnianiu informacji pozyskanych poza wykorzystaniem w celach naukowych własnego użytku.
 • W dniu rozpoczęcia praktyk Student przechodzi obowiązkowe szkolenie BHP oraz pakiet innych wymaganych szkoleń w zależności od stanowiska.
 • Na zakończenie praktyk organizowane jest podsumowanie wykonanych zadań i ocena zaangażowania Studenta. Podsumowanie to stanowi podstawę wystawionej oceny za realizację praktyki lub ocenę wykonania projektu jako rozszerzenie praktyk.
 • Treść wykonanych prac objęta jest klauzulą niejawności. Odstępstwo od tej reguły każdorazowo wymaga zgody Zarządu CPP.

 

Korzyści z praktyk:

 • Podczas współpracy Praktykant może rozszerzyć teoretyczną wiedzę zdobytą ze studiów o praktyczne umiejętności.
 • Praktykant otrzymuje z Działu ZZL zaświadczenie o odbyciu praktyk podpisane przez opiekuna praktyk oraz Kierownika Działu ZZL.
 • Praktyki są wartościowym punktem w CV, który może pomóc w znalezieniu pracy.
 • Praktykant, który wyróżni się w czasie realizacji projektów biznesowych w Toruń - Pacific, otrzyma również pozytywną opinię na piśmie w formie listu referencyjnego.

 

Sposób aplikowania:

 • Zgłoszenia chętnych powinny być składane z trzymiesięcznym wyprzedzeniem planowanego terminu rozpoczęcia praktyk w formie CV i listu aplikacyjnego.
 • Zgłoszenia można składać cały rok.
 • Osoby chętne do podjęcia współpracy z Toruń - Pacific Sp. z o.o. na wymienionych powyżej zasadach zapraszamy do przesyłania aplikacji e-mailem na adres: praktyki@cppl.nestle.com
 • Zastrzegamy, że Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi kontaktuje się z wybranymi kandydatami i zaprasza na spotkanie.
 • W przypadku decyzji współpracy Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi firmy przekazuje informacje na temat niezbędnych formalności związanych z podjęciem współpracy (np. odpowiednie terminy, badania lekarskie, szkolenia BHP).

 

Bieżące projekty dla zainteresowanych praktykami w firmie Toruń - Pacific Sp. z o.o.

 

<-Powrót