Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

  • Mateusz Schalau – przewodniczący
  • Radosław Śliwiński – zastępca przewodniczącego

Wybory uzupełniające odbędą się w styczniu 2018r.