Studium Doktoranckie

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych

Wzory dokumentów

Regulamin studiów doktoranckich

Rekrutacja na studia doktoranckie

Samorząd Doktorantów UMK

Stypendia

 

Przewód doktorski - procedura

Termin konsultacji Kierownika ISDNF (dr hab. M. Kunert-Bajraszewskiej): środy 9:00 - 10:00 w dziekanacie

in English: The date of consultations of the ISDNF Head (Dr. M. Kunert-Bajraszewska): Wednesday 9:00 am - 10:00 am in dean's office