Wydziałowa Komisja Stypendialna

Komisja zajmuje się pomocą materialną dla studentów, czyli przyznawaniem:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla studentów niepełnosprawnych,
 • zapomóg.

 

Wnioski o pomoc materialną należy wypełniać w elektronicznym generatorze wniosków w USOS (instrukcja wypełniania dostępna stronie http://www.stypendia.umk.pl/?page_id=15 ), a po wydrukowaniu i dołączeniu wymaganych dokumentów dostarczyć Wydziałowej Komisji, tzn.:

 • pani mgr Joannie Szoppe-Kupijaj w p. 358 (Dziekanat)
 • lub w czasie dyżuru Komisji w p. 404 (sala Koła Naukowego Studentów Fizyki).

 

Dyżury Komisji odbywają się w p. 404 (sala Koła Naukowego Studentów Fizyki) w:

 • poniedziałki od 11:00 do 12:00
 • środy od 15:00 do 16:00

 

Skład Komisji:

Funkcja Imię i nazwisko e-mail
Przewodniczący Piotr Gładysz 272934@stud.umk.pl
Wiceprzewodnicząca Dominika Itrich 279070@stud.umk.pl
Pracownik Dziekanatu mgr Joanna Szoppe-Kupijaj jsk@fizyka.umk.pl

 

Kontakt:

 • adres: Wydziałowa Komisja Stypendialna WFAiIS
               ul. Grudziądzka 5
               87-100 Toruń
               pok. 358
 • telefon: 56 611 32 81 (Dziekanat, pok.358), mgr Joanna Szoppe-Kupijaj

 

ZałącznikRozmiar
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.pdf106.73 KB
Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu125.96 KB
Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta43.8 KB
Zarządzenie nr 146 Rektora UMK zmieniające zarządzenie Nr 192 Rektora UMK.pdf323.51 KB
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów_1.pdf88.37 KB