Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3304
Nr pokoju:412
Email:dziczek@fizyka.umk.pl
Konsultacje:poniedziałek 12:00 - 13:00, wtorek 13:00 - 14:00, środa 11:00 - 12:00 pok. 412
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:starszy wykładowca
Funkcja:kierownik Pierwszej Pracowni Fizycznej
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~dziczek
ResearcherID: G-3620-2014
Google Scholar:86VF7X8AAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: