Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 2467
Nr pokoju:1.08 COK
Email:igrulkowski@fizyka.umk.pl
Konsultacje:piątek 9:00 - 10:00
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej
Stanowisko:adiunkt naukowy
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~igrulkowski
ResearcherID: N-9655-2013
Google Scholar:Q1tJeDgAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: