Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3208
Nr pokoju:214a
Email:mars@fizyka.umk.pl
Konsultacje:poniedziałek 12:00 - 14:00
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej
Stanowisko:były doktorant, asystent
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~mars
ResearcherID: E-4632-2014
Google Scholar:kfP-qwsAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza:
  • Wykorzystanie metod nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badania obiektów zabytkowych
  • Prowadzący badania: prof. dr hab. Targowski Piotr
    Współpracownicy: dr inż. Marcin Sylwestrzak
    Opis: Przedmiotem zainteresowania Zespołu są nieinwazyjne lub mikroinwazyjne metody badań struktury i własności różnorodnych obiektów i materiałów (przede wszystkim dla potrzeb konserwacji zabytków): tomografia OCT wysokiej rozdzielczości i zintegrowana z nią spektroskopia emisyjna plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), rentgenowska analiza fluorescencyjna w wersji umożliwiającej mapowanie rozkładu pierwiastków na dużych powierzchniach (makroXRF) oraz elektroniczne modelowanie kształtu powierzchni obiektów. Uzyskiwane rezultaty są analizowane w ścisłej współpracy ze specjalistami z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Wyniki pozwalają na lepsze poznanie własności fizyko-chemicznych obiektu, w szczególności jego stanu zachowania i budowy. Dane służą precyzyjniejszemu planowaniu zabiegów konserwatorskich oraz mogą, w określonych przypadkach, być wykorzystane dla weryfikacji jego datowania i atrybucji oraz oceny wpływu oddziaływania warunków środowiska przechowywania.